EN Mazout en het milieu: een energie in evolutie

Ga terug naar het overzicht
Mythes

Mazout en het milieu: een energie in evolutie

De Belg heeft de naam milieu- en energiebewust te zijn. Ben jij op dat vlak een ‘echte Belg’? Dan wil je wellicht graag weten of je met mazoutverwarming het milieu kan respecteren. Aardgas beweert bijvoorbeeld beter te zijn voor het milieu dan andere brandstoffen. Toch klopt dat plaatje niet helemaal. De feiten op een rijtje.

Directe broeikasgasemissies: het totaalplaatje telt

Bij de eindverbranding van aardgas komt minder COvrij dan bij andere fossiele brandstoffen. Daarom wordt deze fossiele energie gemakkelijk voorgesteld als diegene met de laagste emissies. Toch is dat beeld niet volledig. We moeten kritisch kijken naar studies die deze visie ondersteunen, want zij brengen enkel milieu-impact bij de eindverbranding in rekening.

Om een genuanceerd en realistisch beeld te krijgen van de milieueffecten, moeten we de uitstoot van broeikasgassen gedurende de volledige levenscyclus van de brandstof in rekening brengen, vanaf de ontginning tot en met de eindverbranding. Deze benadering, ook wel de ‘levenscyclusanalyse’ (LCA) van stookolie en aardgas in verwarmingstoepassingen genoemd, werpt een heel ander licht op de zaak.

Wanneer we dit totaalplaatje bekijken en ook de broeikasimpact die aan de eindverbranding voorafgaat in rekening brengen, krijgen we de volgende cijfers: voor stookolie weegt dit voor 14% door, terwijl het percentage voor aardgas bij invoer uit Rusland en het Midden-Oosten/Afrika oploopt tot maar liefst 31% van de totale emissies over de volledige levenscyclus. Uit deze analyse blijkt dan ook dat de broeikasgasimpact over een volledige levenscyclus van stookolie en aardgas zeer vergelijkbaar is.

Indirecte broeikasgasemissies of luchtverontreinigende stoffen

Ook op het vlak van indirecte broeikasgassen zoals NOx, SO2, CO en fijnstof is stookolie niet wezenlijk vervuilender dan andere fossiele energiebronnen. De indirecte broeikasgassen van stookolie zijn veel lager dan die van bijvoorbeeld hout of steenkool en vergelijkbaar met aardgas.

We stippen daarbij ook graag aan dat er grote stappen zijn gezet op het vlak van de uitstoot van zwaveldioxide bij de verbranding van stookolie. Deze factor is namelijk rechtstreeks gelinkt aan het zwavelgehalte van de brandstof, en sinds 1 januari 2016 werd het zwavelgehalte van stookolie verminderd van 0,1% naar 0,005% – zo’n 20 keer minder dan de vorige waarde dus. Dankzij deze 0,005%-norm komt stookolie in dezelfde emissievork als aardgasketels terecht.

Mazout is veilig

Wie de milieubalans opmaakt, wil tot slot natuurlijk ook zijn eigen veiligheid niet uit het oog verliezen. Op dat vlak kan je met mazout gerust zijn. Want mazout ontploft niet en ontbrandt niet onder de 55°C. Bovendien is de kans op CO-vergiftiging verwaarloosbaar.

Gerelateerde berichten

Een eerste mazoutvoordeel? De prijs voor stookolie ligt niet vast: je kunt tarieven vergelijken en...
Bij de verkoop van een woning komt heel wat kijken. Lees hier alles wat je moet weten over de...