De conclusie van een onafhankelijk onderzoek: als je het volledige plaatje bekijkt, is de broeikasgasuitstoot van stookolie lager dan van aardgas

Als we de Europese klimaatdoelstellingen van 2050 willen halen, zullen we anders moeten gaan verwarmen. Daarover is iedereen het eens. Alleen is er vaak veel onduidelijkheid over wat nu de beste oplossing is.

Alleen onderzoek geeft uitsluitsel

Door in te zetten op correct onderzoek wil Informazout meer klaarheid scheppen. Reeds in juni 2004 werd een studie bekend gemaakt van het onderzoeksbureau RDC Environment naar de broeikasgasimpact van de emissies van het verwarmen met stookolie en aardgas. Daaruit bleek dat de vervanging van stookolieketels door aardgastoestellen vanaf 2005 in België niet zou leiden tot een vermindering van de emissie van broeikasgassen over 100 jaar. In 2012 werd een update van de studie uitgevoerd. De conclusies ervan waren gelijklopend. in 2020 lieten we dezelfde neutrale onderzoeksinstantie RDC Environment opnieuw een onafhankelijke studie uitvoeren om de resultaten te actualiseren.

Levenscyclusanalyse

Een volledige levenscyclusanalyse: alleen zo breng je alles in rekening

Ook deze meest recente studie omvat een volledige levenscyclusanalyse. Met die methode wordt de totale milieubelasting van een brandstof bepaald. Van de ontginning over productie en transport tot gebruik en eindverbranding. Dit type analyse is ideaal om de totale en reële impact op het klimaat te gaan meten.

De 3 belangrijkste conclusies van het onderzoek

  1. Stookolieverwarming vervangen door aardgasverwarming draagt niet bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om de klimaatdoelstellingen te behalen.
  2. Integendeel. In 2030 valt de invoer van Nederlands aardgas weg. Aardgas zal van verder komen (onder meer Rusland, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Afrika) waardoor het effect op het klimaat van de uitstoot van broeikasgas op korte termijn (20 jaar) 22% hoger zal liggen bij aardgasverwarming dan bij stookolieverwarming.
  3. Het vervangen van verouderde verwarmingsketels is veel interessanter voor het klimaat

Meer weten over deze onafhankelijke studie?