Power-to-Liquid of PtL: een krachtige vloeibare brandstof

Ga terug naar het overzicht
e-fuels

Power-to-Liquid of PtL: een krachtige vloeibare brandstof

Europa heeft de ambitie om tegen 2050 volledig koolstofarm te zijn. Dat is een serieuze uitdaging, niet in het minst voor de transport- en verwarmingssector. Naast de gekendere vormen van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, bieden ook koolstofarme brandstoffen heel wat mogelijkheden. Er zijn twee groepen binnen deze koolstofarme brandstoffen: biofuels en e-fuels. Biofuels, of biobrandstoffen, zijn gemaakt op basis van biomassa, plantaardige vetten en oliën of plantaardig afval, zoals bakolie. E-fuels of Power-to-Liquidbrandstoffen (PtL) worden gemaakt met behulp van zonne- of windenergie.

Hoe PtL of Power-to-Liquid in elkaar zit

PtL-brandstoffen ontstaan door waterstof te combineren met koolstofdioxide (CO2). Die waterstof wordt door elektrolyse uit water gehaald met behulp van wind- en/of zonne-energie. Uit die combinatie komt een synthetische brandstof voort die na bewerking een vloeibare brandstof wordt. En die brandstof kun je perfect gebruiken in je bestaande stookolieketel!

Helemaal CO2-arm

Het productie- en verbrandingsproces van PtL-brandstoffen is CO2-arm, want de CO2 die vrijkomt bij de verbranding wordt opnieuw ingezet in het productieproces. Dat zorgt ervoor dat deze PtL-brandstoffen of e-fuels bijzonder milieuvriendelijk zijn. In deze video krijg je meer uitleg over het ontstaan van de e-fuels en welke toepassingen er in de toekomst mogelijk zullen zijn.

Ontstaan

Duitsland heeft een voortrekkersrol in de koolstofarme ambitie van Europa. Al in 1990 startte daar die Energiewende, waardoor het land al lange tijd investeert in onderzoek naar hernieuwbare brandstoffen en in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het Karlsruhe Instituut voor Technologie is daarbij een van de toonaangevende onderzoekscentra. Wetenschappers verbonden aan dit centrum slaagden er onlangs in om het hele productieproces van PtL-brandstoffen in één installatie samen te brengen.

Bovendien legt Duitsland de lat hoog voor onderzoekers en innovators. Boven op de Europese ‘Renewable Energy Directive’ van 2018, die stelt dat hernieuwbare brandstoffen de CO2-uitstoot voldoende moeten beperken, legde de Duitse regering ook de regel op dat ze compatibel moeten zijn met bestaande installaties. Dat maakt de brandstoffen immers commercieel interessant, niet alleen voor de industrie maar ook voor particulieren.

Toepassingen

Op dit moment organiseert de Duitse zusterorganisatie van Informazout, Institut für Wärme und Oeltechnik, een proefproject met e-fuels in bestaande stookolieketels. Omdat zowat alle industrieën vragende partij zijn voor koolstofarme brandstoffen zoals deze e-fuels, verwachten onderzoekers dat de brandstoffen een snelle groei zullen kennen. Wordt vervolgd, dus!

Voordelen van e-fuels

E-fuels kennen heel wat voordelen. Ten eerste zijn ze milieuvriendelijk, dankzij de gesloten, CO2-arme cyclus. Daarnaast kunnen ze perfect ingeschakeld worden in bestaande installaties – wat hen een ‘drop-in’ product maakt. Je kunt hen ook perfect combineren met de stookolie die je nu gebruikt, dus het vraagt geen aanpassing aan de manier waarop je nu jouw vertrouwde brandstof bestelt en verbruikt. Ten slotte: je huidige opslagtank is geschikt om e-fuels op te slaan. Je moet dus niet investeren in een nieuwe uitrusting én je verlaagt je CO2-uitstoot. Een toename van toepassingsmogelijkheden zal ook de productiekosten van de e-fuels doen dalen, en dan ligt er een ‘schone’ toekomst in het verschiet!

Gerelateerde berichten

De conclusie van de studiedag Climate & Energies for the Future was duidelijk: om de...
In buurland Frankrijk is de biobrandstof F30 al beschikbaar voor verwarming. Deze mix van stookolie...