BtL- of Biomass-to-Liquidbrandstoffen: op weg naar koolstofarm verwarmen

Ga terug naar het overzicht
BtL

Koolstofarme brandstoffen zijn alternatieven voor fossiele brandstoffen, zoals gewone stookolie. Er wordt volop geïnvesteerd in onderzoek naar deze brandstoffen om steeds duurzamer te kunnen verwarmen. De eerste generatie biobrandstoffen zijn die op basis van granen, suikerbiet, zaden of fruit. Denk maar aan bio-ethanol of FAME (Fatty Acid Methyl Ester). De tweede generatie biobrandstoffen wordt geproduceerd uit planten uit speciale teelt (energiegewassen) of uit niet-eetbare delen van voedingsgewassen. In deze groep horen de BtL- of synthetische brandstoffen thuis. De derde generatie biobrandstoffen, waaronder HVO, maakt gebruik van afval- en restvetfracties van de voedsel-, vis- en slachthuisindustrie en uit plantaardige oliefracties die ook niet kwalitatief genoeg zijn als voedsel. Ten slotte zijn er nog de e-fuels – de Power-to-Liquidbrandstoffen (PtL). Die worden geproduceerd op basis van elektriciteit uit zonne- of windenergie en op basis van koolstof uit de atmosfeer of andere bronnen. In dit artikel focussen we op de tweede generatie, de Biomass-to-Liquidbrandstoffen.

BtL-brandstoffen: van plantaardige oorsprong

De bekendste soort koolstofarme brandstoffen zijn de Biomass-to-Liquidbrandstoffen. Alle soorten droge biomassa zijn geschikt om BtL-brandstoffen van te maken. Denk aan reststoffen uit bossen, stro, houtpulp, plantaardig afval, plantaardige oliën en zelfs algen. Ethanol, dat we vooral kennen in de vorm van alcohol, is een voorbeeld van zo’n biobrandstof. Uit afval van biologische oorsprong wordt hoogwaardige benzine geproduceerd dankzij het zogenaamde bioliq-proces. En dat proces biedt mooie perspectieven – niet in het minst omdat het in een gesloten CO2-kringloop plaatsvindt.

Alternatief voor stookolie

Wetenschappers die onderzoek voeren naar koolstofarme brandstoffen zoeken steeds naar een toepassing die compatibel is met bestaande brandstoffen én bestaande installaties. Op dit moment is de productiekost van de BtL-brandstoffen nog hoog. Ook de hoeveelheid biomassa die duurzaam geproduceerd kan worden is voorlopig beperkt. Maar zodra die (duurzame) productiecapaciteit kan toenemen, zal ook de prijs dalen. En dan wordt het helemáál interessant voor particulieren. Omdat de Biomass-to-Liquidbrandstoffen een ‘drop-in’ product zijn, kun je ze perfect met de gekende stookolie combineren, in de installatie die op dit moment al bij je thuis staat. Op termijn kunnen de BtL-brandstoffen gewone stookolie zelfs volledig vervangen.

Gerelateerde berichten

Je mazoutinstallatie vervangen door propaanverwarming? We leggen uit waarom dat op het vlak van...
Er wordt volop geëxperimenteerd met Hydrotreated Vegetable Oil. We leggen uit wat HVO precies is,...