Verontreinigde bodem door lek in je mazouttank? Promaz komt financieel tussen bij de bodemsanering

Ga terug naar het overzicht
Prijs
promaz

Verontreinigde bodem door lek in je mazouttank? Promaz komt financieel tussen bij de bodemsanering

Mazout opslaan is bijzonder veilig, want een stookolietank gaat jarenlang mee. Bovendien verkleinen beschermingsmechanismen zoals een lekdetectiesysteem of een inkuiping (bij bovengrondse mazouttanks) het risico op problemen. Maar wat als het toch eens misgaat, en je lekkende mazouttank bodem- of grondwaterverontreiniging veroorzaakt? Tot voor kort stond je dan als eigenaar of eindgebruiker voor bijzonder dure saneringswerken. Die worden nu financieel haalbaar, dankzij het Promaz-fonds(*). Daarnaast staat Promaz jou operationeel bij, door alle onderzoeken en saneringswerken uit te voeren.

Het Promaz-fonds aan je voorgesteld

Promaz is een initiatief van Brafco (de federatie van de brandstoffenhandelaars), Energia (de sectororganisatie van ondernemingen die energieoplossingen aanbieden voor mobiliteit en verwarming) en Informazout (het kenniscentrum voor verwarmen met vloeibare brandstoffen).

Promaz biedt financiële steun bij de sanering van verontreinigde grond door een lek in de mazouttank en/of -leidingen, maar als stookoliegebruiker kun je het fonds ook inschakelen om effectief bodemsaneringen te laten uitvoeren.

Wie kan terecht bij het Promaz-fonds?

Het Promaz-fonds is er voor eigenaars of eindgebruikers van een mazouttank die een vermoeden hebben dat de bodem verontreinigd is door een lek in de tank of leiding, of die in het verleden al een bodemsanering hebben laten uitvoeren volgens de door de gewestelijke overheid opgelegde procedure.

Een belangrijke nuance: het gaat hier enkel om lekkende mazouttanks die

  • in België staan
  • en gebruikt worden of werden voor de verwarming van gebouwen.

‘Gebouwen’ is hier wel een ruim begrip. Niet alleen die met een woonfunctie komen in aanmerking (denk aan een- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten); ook eigenaars of gebruikers van mazouttanks die kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen of hotels verwarmen, kunnen terugvallen op Promaz.

Op de Promaz-website vind je meer informatie en kun je nakijken of je in aanmerking komt voor een tussenkomst door het fonds. Je beantwoordt een paar eenvoudige vragen met “ja” of “nee” en je weet het onmiddellijk. Een andere vragenlijst wijst je de weg naar het soort aanvraag voor jouw situatie.

Een aanvraag indienen

Op Promaz.be vind je een online invulformulier waarmee je als particulier of als organisatie een aanvraag kunt indienen. Je kunt ook met een aangetekend schrijven werken. Je moet het online formulier dan afdrukken, invullen en aangetekend opsturen naar Promaz VZW, Avenue J. Bordetlaan 166, 1140 EVERE, vergezeld van de nodige bijlagen.

Meer weten? Je kunt bij Promaz terecht op het gratis nummer 0800/63 63 6, van maandag tot vrijdag en tussen 9.00 en 17.00 uur.

(*) De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art 16 van het Samenwerkingsakkoord).

Gerelateerde berichten

Je woning energie-efficiënter maken vraagt vaak een behoorlijke investering. Wat zijn de opties als...
Hoge energieprijzen doen ons nadenken over onze verwarming. Wij maakten de berekening: je cv-ketel...