Veldtesten met koolstofarme brandstoffen

Veel gestelde vragen

Welke brandstofmix zal in mijn verwarmingsinstallatie worden gebruikt?

In vorige tests werd een mengsel van 20% HVO of FAME en 80% mazout gebruikt. In deze test gaan we zowel met andere mengverhoudingen werken, als ook andere types verwarmingsketels testen. Je ontvangt alle detailinformatie voordat je effectief toezegt om deel te nemen.

Hoe wordt bepaald of mijn verwarmingsinstallatie in aanmerking komt voor de test?

Op basis van jouw antwoorden op de vragen bij de aanmelding en na persoonlijk contact zal Informazout een selectie uitvoeren die op een aantal (o.a. technische) criteria is gebaseerd:

  • merk, type en vermogen van de verwarmingsketel
  • ouderdom van de installatie
  • evaluatie van het onderhoudsattest
  • type tank
  • keuringsattest van de tank
  • indien gekend EPB of EPC waarde van de woning

Is er een risico/ben ik hiervoor gedekt?

Tijdens de testfase neemt Informazout de verantwoordelijkheid over de installatie.  Indien er door de test een mankement of schade zou optreden aan de verwarmingsketel, de brander of de brandstofleiding zal Informazout de kosten voor herstel en nazicht op zich nemen.

Vooraf zal een door Informazout aangestelde technieker ter plaatse een technische inspectie op de installatie uitvoeren en deze beschrijven. Herstellingen te wijten aan verkeerde aanpassingen aan het verbrandingsgedeelte van de cv-ketel door de gebruiker zelf zijn uitgesloten van dekking.

De reeds uitgevoerde tests zijn zonder problemen verlopen. 

Wat na de test? Kan ik blijven stoken met deze mix?

Na de test is het perfect mogelijk om terug over te schakelen op je vertrouwde mazout, zonder dat de tank geledigd of gereinigd dient te worden. Of je na de test verder kan blijven stoken met de duurzame brandstofmix hangt af van het productaanbod van je lokale brandstofverdeler.

Moet mijn tank leeg gemaakt worden?

Nee, maar we starten de test pas op als je tank bijna leeg is.

Wat indien er geen 2000 liter in mijn tank kan?

Dan werken we met deelleveringen, zo niet wordt het litersaldo in gewone stookolie geleverd.

Wanneer zou de test plaatsvinden?

We plannen de test in tijdens het stookseizoen, dus het najaar van 2021 en voorjaar 2022.

Welke zijn de volgende stappen nadat ik me heb aangemeld?

Informazout neemt persoonlijk contact met jou op. Een afspraak wordt gemaakt voor inspectie van jouw installatie. Bij positieve evaluatie wordt in functie van de resterende hoeveelheid mazout in de tank bepaald wanneer de levering van de koolstofarme brandstof kan gebeuren. Bij levering zal een nulmeting van enkele technische parameters gebeuren op de verwarmingsketel. Na een volledig stookseizoen gebeurt er een afsluitende meting.

Wat gaan jullie met de testresultaten doen?

Informazout zal de testresultaten gebruiken, als deel van een internationaal onderzoek, om de nieuwe brandstofmengsels door de fabrikanten van verwarmingsketels en toebehoren te laten valideren. Informazout zal jouw testcase ook in haar communicatie gebruiken, daartoe gaf je op het aanmeldingsformulier jouw goedkeuring. Zo kan je ook andere mazoutgebruikers motiveren om in de toekomst over te schakelen.

Kan ik nog weigeren indien jullie mij selecteren?

Dat kan, maar eens de koolstofarme brandstof werd geleverd bent u wel gebonden om de testcyclus volledig te doorlopen.

Gebeurt de levering en de metingen corona proof?

Het spreekt voor zich dat de koolstofarme brandstofmix op een veilige manier wordt geleverd met respect van de geldende corona maatregelen. Dit geldt uiteraard ook voor de technici die de metingen zullen uitvoeren waarbij social distancing zal worden gerespecteerd.  Zolang het coronavirus aanwezig blijft, gebeurt dit volgens strenge hygiënische procedures om verdere verspreiding te voorkomen en om de eigen medewerkers te beschermen.

Hoeveel keer moeten jullie mijn woning betreden?

Er zullen 2 metingen plaatsvinden: een zogenaamde 0-meting bij de levering van de koolstofarme brandstofmix en een afsluitende meting als de 2000 liter brandstof haast volledig werd verbruikt.

Word ik met naam en foto vermeld of worden enkel de resultaten gedeeld?

Wij willen heel graag de resultaten van onze tests delen met andere stookoliegebruikers en met een geïnteresseerd ruimer publiek daarom vragen we bij het aanmeldingsformulier akkoord te gaan om uw naam en foto (of videobeeld), naast de resultaten, te gebruiken in onze communicatie.