Bespaarsimulator: disclaimer

Toelichting bij de berekeningen en definities

Deze besparingsimulatie houdt geen enkele verbintenis of waarborg in van Informazout. Het geeft enkel een schatting in van uw besparingen. De mogelijke besparingen weergegeven in euro weerspiegelen het huidig prijsniveau van stookolie en bieden geen garantie voor de toekomst. De simulatie kan variëren in functie van uw persoonlijk verbruik en houdt geen rekening met het leefpatroon van de verbruiker noch met de investerings- en onderhoudskosten.

De besparingssimulatie is in de eerste plaats bedacht voor individuele huishoudelijke gebruikers; professionele gebruikers raden wij aan rechtstreeks contact op te nemen met Informazout via 078/152 150 voor specifiek advies.

Installatiekost

De installatiekost is afhankelijk van het verwarmingstoestel die u nodig hebt. Kies een toestel dat correct is gedimensioneerd. De ketelprijzen zijn gemiddelden berekend op basis van gegevens verstrekt door de fabrikanten van stookolietoestellen die lid zijn van de Cedicol vzw. U laat zich voor een volledige prijsofferte best adviseren door een MazoutExpert.

Voor een hoogrendementsketel op stookolie met productlabel B betaalt u ongeveer 4.250 euro, zonder installatiekosten. De prijs voor de meest zuinige hoogrendementsketel op stookolie met productlabel A ligt rond de 4.750 euro, zonder installatiekosten.

Voor een zonneboiler (materiaal en plaatsing) bedraagt de gemiddelde prijs 5.000 euro excl. premie. De kostprijs van een zonneboiler incl. premies bedraagt 2500 à 3500 € (afhankelijk van het gewest)

Stookolieprijs

Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van de geldende officiële maximumprijs voor stookolieleveringen +2.000 liter.

Rendement

Voor het bepalen van de rendementswinst bij vervanging van uw huidige stookolieketel door een nieuwe ketel met label, werkt het programma met een gecorrigeerd jaarrendement, enerzijds op basis van de belastingsgraad voortvloeiend uit het ketelvermogen, het ingegeven jaarverbruik en het al of niet aanmaken van sanitair warm water, en anderzijds op basis van het type ketel, het gebruikspatroon van verwarmen en de aanwezigheid van bijverwarming.

De gehanteerde waarden voor het seizoensrendement van de bestaande stookolie-installatie zijn afhankelijk van het type ketel:

de vooropgestelde correctiewaarden voor de belastingsgraad

Type ketel

Ketelrendement volgens EN 15378 (Hs)

Ketel > 30 jaar :70%

Ketel >5 jaar: 79%

Ketel < 10 jaar: 83%

Condensatieketel: 86%

Hiernaast de vooropgestelde correctiewaarden voor de belastingsgraad.

ηHs

b%

Correctie
84,0% 1% 5,0%
84,5% 5% 5,5%
85,0% 9% 5,0%
85,5% 13% 4,5%
86,0% 17% 4,0%
86,5% 21% 3,5%
87,0% 25% 3,0%
87,5% 29% 2,5%
88,0% 33% 2,0%
88,5% 37% 1,5%
89,0% 42% 1,0%
89,5% 53% 0,5%
90,0% 100% 0,0%

 (bron : HKB ketelbouw Nederland)

Als referentie voor de optimalisatieberekening bedraagt de gemiddelde belastingsgraad over 30 jaar 32%, inclusief bijverwarming zo’n 52%.

Uitstoot CO2 en NOx

De waarde gehanteerd voor de emissies CO2 voor stookolie zijn deze van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Kyoto-protocol.

De gehanteerde waarden voor de NOx emissies zijn afhankelijk van het type ketel:

Type ketel mg/kWh
Standaard ketel               185
Lage temperatuur ketel 120
Condensatieketel 100
Ketel met productlabel B 80
Ketel met productlabel A 60

In werkelijkheid liggen waarden voor de toestellen daaronder. De echte situatie is dus nog beter dan de simulatie.

Definities

Ketelvermogen

Nominaal nuttig vermogen (Pn) uitgedrukt in kW, bij een temperatuursregime 80/60, dat door de fabrikant wordt vastgelegd en gewaarborgd als haalbaar bij continue werking van het verwarmingstoestel. Deze gegevens zijn terug te vinden op het identificatieplaatje van het verwarmingstoestel.

B-label ketel

Nieuwe verwarmingsketel met een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming gelijk aan 87%, voorzien van een weersafhankelijke regeling en kamersensor, voor gebruik met aan/uit-verwarmingstoestellen (berekende rendementswinst bedraagt 3,5%).

A-label ketel

Nieuwe verwarmingsketel met een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming gelijk aan 91%, voorzien van een weersafhankelijke regeling en kamersensor, voor gebruik met aan/uit-verwarmingstoestellen (berekende rendementswinst bedraagt 3,5%).

R.O.I. (Return on investment)

Dit is het rendement van een uitgave die je doet. Het wordt berekend als volgt: (Opbrengst – Investering)/Investering)

Gemiddeld jaarlijks rendement

Is de gemiddelde jaaropbrengst ten opzichte van de investering