Willem Voets nieuwe General Manager bij Informazout-Cedicol

Ga terug naar het overzicht

Willem Voets nieuwe General Manager bij Informazout-Cedicol

De Raad van Bestuur van Informazout en Cedicol heeft de 54 jarige Willem Voets als nieuwe General Manager benoemd. Hij volgt op 1 mei 2015 Ward Herteleer op, die,  na een loopbaan van 16 jaar als General Manager van beide vzw’s, met pensioen gaat. Informazout en Cedicol  zijn twee met mekaar nauw verbonden vzw’s die instaan voor kennis en informatie naar de consumenten en de verwarmingsprofessionelen inzake verwarmen van gebouwen met fossiele brandstoffen, stookolie in het bijzonder.

Op 1 mei 2015 neemt Willem Voets de functie over van Ward Herteleer. Hij is 54 jaar, ingenieur bouwkunde met een aanvullende opleiding in bedrijfsbeleid. Vooraleer bij de Informazout-Cedicol organisatie te komen was hij als commercieel directeur en directielid actief in de bouwsector bij Theuma – technische deursystemen, bij T.Palm, algemene aanneming woning-en appartementsbouw en ook in de verwarmingssector bij Buderus Heiztechnik, verwarmingssystemen.

“Een kostenbewuste en energie-efficiënte plaats van de fossiele brandstoffen gekoppeld aan een groeiend aandeel hernieuwbare energie is de strategische uitdaging voor de gebouwen van morgen. Met mijn ervaring en de competentiebouwstenen die voorhanden zijn bij Informazout en Cedicol, dank zijn hun medewerkers en de leden,  wil ik die nieuwe toekomst mee gestalte geven” zegt Willem Voets.

Ward Herteleer was de General Manager van beide vzw’s sinds 1999 met als voorname taak de werking van beide organisaties sterker met mekaar te integreren en inzake communicatie en informatie naar de verschillende doelgroepen vernieuwende wegen in te slaan. 

In die periode werden het kennis- en opleidingscentrum Cedicol verder geprofessionaliseerd. De kwaliteitslabels Optimaz-elite, Optitank en MazoutExpert werden gecreëerd en in het kader van een bredere kijk op de verwarmingswereld werden gas en  binnenkort hernieuwbare energieën toegevoegd aan het trainingsaanbod. 

“In deze zeer ondernemende 16 jaren,  heb ik een zeer grondige evolutie gezien van de verwarmingstechniek met fossiele brandstoffen, van een statische aanpak naar een hybride en modulerende visie al dan niet in combinatie met hernieuwbare energieën.” zegt Ward Herteleer.

Ga terug naar het overzicht