Stookolieketels hebben milieuvriendelijke toekomst

Ga terug naar het overzicht

De huidige generatie stookolieketels kan straks overstappen op hernieuwbare en milieuvriendelijke brandstoffen. Dat is de conclusie na een bezoek van Informazout aan het Karslruhe Institute of Technology (KIT). De energietransitie naar klimaatneutrale, vloeibare brandstoffen komt alsmaar dichterbij. In eerste instantie worden de zogenaamde e-fuels met de bestaande fossiele brandstoffen gemengd maar op termijn gaan ze die gewoon kunnen vervangen.

In Karlsruhe genereren Duitse, awardwinnende wetenschappers klimaatneutrale synthetische brandstof uit hernieuwbare elektriciteit en koolstofdioxide. Ineratec – een spin-off van KIT – heeft er een wereldprimeur te pakken. Zij brachten als eerste de vier stappen om stroom om te zetten in groene brandstof samen in één installatie.

Afschaffing niet doordacht

De twee pilootinstallaties bij het KIT: Bioliq en P2X kregen onlangs een delegatie van Informazout en een aantal verwarmingsspecialisten over de vloer. Zij mochten er even in de toekomst kijken en stelden vast dat verwarmingsketels met vloeibare brandstofffen zoals stookolie ook na 2021 - en misschien wel meer dan ooit - een leven hebben. Vanaf dat jaar wil de Vlaamse regering stookolieketels bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties nochtans verbieden. Oude ketels zouden dan ook niet meer vervangen mogen worden als er een aardgasnet in de straat ligt.

Een (te) draconische maatregel om de CO2-uitstoot terug te brengen, zeker nu de technologie op weg is om die ingreep te snel af te zijn. De klimaatneutrale brandstoffen vereisen namelijk zo goed als geen enkele aanpassing aan de huidige stookolieketels), noch de distributie. Drop-in toepassingen zijn nu al mogelijk. Dat wil zeggen dat de hernieuwbare brandstoffen in toenemende mate kunnen worden gemengd met aardolieproducten om de uitstoot te verminderen. Op termijn gaan ze fossiele brandstoffen vervangen. Dan kan de consument er zowel zijn huis mee verwarmen als zijn wagen mee voltanken, zonder één enkele aanpassing. Op grotere schaal zet Ineratec ook in op vliegtuigen omdat er tot vandaag nog geen groen alternatief is voor kerosine.

0,7 euro per liter

De P2X-installaties van Ineratec hebben genoeg aan elektriciteit en lucht om brandstof te produceren. De CO2 die bij het verbranden van de transparante vloeistof vrijkomt, kan bovendien weer worden aangewend om nieuwe brandstof aan te maken. Dat maakt het hele systeem klimaatneutraal. Het is daarnaast ook de eerste commerciële toepassing die CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer haalt. De andere pilootinstallatie Bioliq werkt met biogeen afval en verwerkt stro tot groene brandstof. Deze installatie is gevoelig groter dan P2X en heeft zo’n 7 ton stro nodig voor 1 ton brandstof. Bij Bioliq wordt de productieprijs op ongeveer 1,4 euro per liter geschat. De P2X-installaties kunnen deze synthetische brandstof op industriële schaal al aan een geschat bedrag van 0,7 euro per liter vervaardigen. Dat is bijzonder dicht bij de productieprijs van conventionele diesel en stookolie die rond de 0,5 euro per liter schommelt. De drempel verkleint met andere woorden alleen maar en de ultieme droom om straks op milieuvriendelijke brandstof te verwarmen of rijden komt stilaan heel dichtbij.

Ga terug naar het overzicht