Plaatsingsstop van stookolieketels in nieuwbouwwoningen en woningen die aansluitbaar zijn op het aardgasnet.

Ga terug naar het overzicht

Een niet-ecologische maatregel die geen klimaatvoordeel brengt.

Informazout reageert furieus op het Vlaams regeerakkoord dat vandaag verspreid werd. Hierin is opgenomen dat men voor de woningverwarming geen stookolieketels meer mag plaatsen in nieuwbouw en diepgaande energetische renovaties vanaf 2021. Bijkomend staat vermeld dat de vervanging van stookolieketels in bestaande woningen ook uitgesloten zal worden vanaf datzelfde jaar wanneer er een aardgasnet in de straat ligt. Dit heeft op termijn gevolgen voor 1 op 4 Vlamingen.

Net zoals toenmalig minister Tommelein op 21 juli 2018 een vergelijkbare aankondiging deed, neemt de nieuwe Vlaamse regering dit uitgebreid verbod opnieuw op in zijn regeerakkoord, weliswaar anders geformuleerd. In 2018 werd de aankondiging drie dagen later bijgestuurd omdat er sprake was van foute communicatie en bleek de maatregel enkel bedoeld voor nieuwbouw en diepgaande energetische renovaties.

Waarom worden er dergelijke maatregelen genomen betreffende een technologie die vandaag zeer energiezuinige oplossingen biedt en die qua uitstoot van broeikasgassen vergelijkbaar is met alle andere fossiele brandstoffen als men de volledige levenscyclus van ontginning tot en met eindverbranding in rekening brengt.  Dit roept heel wat vragen op.

Nieuwe verwarmingsinstallaties op stookolie zijn in de afgelopen jaren uiterst efficiënt geworden en een pak milieuvriendelijker. De huidige generatie condenserende stookolieketels heeft een nuttig rendement van nagenoeg 100% en stoot minstens 30% minder CO2 uit dan de oudere generatie toestellen. Daarmee zijn ze even energiezuinig dan gasketels.

Ook op technologisch vlak beweegt er één en ander in de sector van de vloeibare brandstoffen. Vandaag bestaan er al verschillende alternatieve synthetische vloeibare brandstoffen die bij verbranding nagenoeg koolstofneutraal zijn. Verder onderzoek moet ervoor zorgen dat deze synthetische vloeibare brandstoffen verder ontwikkeld en op grotere schaal geproduceerd worden. In de komende decennia kunnen zij dan gradueel de klassieke stookolie gaan vervangen. Een bijkomend voordeel van deze nieuwe vloeibare brandstoffen is dat ze geen aanpassingen vereisen van de verwarmingsinstallatie. Waarom dan deze installaties nu verbieden?

Tenslotte en zeker niet in het allerminst is het alternatief dat wordt gesuggereerd in het regeerakkoord, met name aansluiten op het aardgasnet. Aardgas is net zoals stookolie een fossiele brandstof. Als men de volledige levenscyclus van beide producten in rekening brengt hebben zij beiden een vergelijkbare CO2-uitstoot. Dit werd uitgebreid onderzocht in de RDC-studie. We kunnen enkel concluderen dat er geen gelijk speelveld is voor alle fossiele energieën. En men kan zich terecht de vraag stellen welk hier het beoogde klimaatvoordeel is?

Wij pleiten andermaal voor een technologie-neutrale aanpak inzake verwarmingssystemen van gebouwen, en zien veel meer soelaas in een duidelijke regelgeving waarbij enkel de modernste verwarmingstechnieken mogelijk zullen zijn, maar dan wel voor alle brandstoffen. Het regeerakkoord stelt ondermeer dat ‘alle technologieën en brandstoffen die bijdragen aan een koolstofarme mobiliteit een plaats kunnen hebben in Vlaanderen’. Waarom kan dat dan niet in de verwarmingssector? Op die manier zullen veelbelovende onderzoeken naar oplossingen met koolstofarme hernieuwbare vloeibare brandstoffen niet in de kiem gesmoord worden.

Ga terug naar het overzicht