Informazout steunt het Energierenovatiepact

Ga terug naar het overzicht

Informazout steunt het Energierenovatiepact

Informazout steunt het Energierenovatiepact van Vlaams Minister van Energie Turtelboom.

De Minister heeft in haar beleidsnota Energie 2014-2019 aangekondigd dat ze sterk wil inzetten op energiebesparing in de Vlaamse gebouwen. Onder andere de renovatiegraad van het Vlaamse woningenbestand moet sterk worden verhoogd. Daarom heeft de minister met 25 belanghebbende organisaties, waaronder Informazout, een Renovatiepact afgesloten.

Dit werd op 16 december in Hotel Errera, de officiële ambtswoning van de Vlaams regering, mede ondertekend door Ward Herteleer in naam van Cedicol en Informazout. Met het ondertekenen van de engagementsverklaring engageren de ondertekenende organisaties er zich toe om samen met de Vlaamse overheid op een actieve en constructieve wijze mee te werken aan actiepunten die in het Renovatiepact kunnen worden opgenomen. 

Dit Renovatiepact zal in het eerste semester van 2015 worden uitgewerkt via een actieve en constructieve samenwerking in 6 werkgroepen.

Op volgende link, vindt u een reportage over dit startmoment.

Ga terug naar het overzicht