De regelgeving voor de mazoutopslag van minder dan 3.000 liter wordt ingetrokken in Wallonië

Ga terug naar het overzicht

Het Waals Gewest en de Waalse minister van Milieu hebben onlangs besloten het Besluit in te trekken van de Waalse Regering betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter. Er wijzigt dus niets voor mazoutopslag van minder dan 3.000 liter. Er moeten bijgevolg geen stookolietanks vervangen worden of enige andere investering in mazoutopslag ingepland worden om zich conform te stellen met deze wetgeving.

Dit Besluit, dat normaal in mei 2020 in werking moest treden, is met minstens een jaar uitgesteld.

In overleg met alle actoren in de sector (verdelers, technici, administratie, enz.) zal een nieuwe regelgeving worden opgesteld. Informazout, het informatiecentrum voor alle informatie over stookolieverwarming, zal actief deelnemen aan dit toekomstige overleg voor een rationele en betaalbare regelgeving die rekening houdt met de realiteit van het terrein en de diverse milieuaspecten.

Informazout is voorstander van de volgende principes voor mazoutopslag van minder dan 3.000 liter zoals die zich in de meeste woningen in Wallonië bevindt:

  • Voor bestaande reservoirs: het principe van een veiligheidsuitrusting, met name overvulbeveiliging.
  • Voor nieuwe reservoirs: het principe van dubbele bescherming met name dubbelwandige tanks of enkelwandige tanks in een inkuiping.

In deze tijden bewijst stookolie opnieuw zijn relevantie en waarde. De combinatie van stookolie met hernieuwbare energieën is nu al mogelijk en de huidige stookolieketels zullen binnenkort met koolstofarme brandstoffen.kunnen worden ingezet.

Alle nuttige informatie over de wetgeving die momenteel van kracht is in Wallonië is te vinden op de website van Informazout via https://informazout.be/nl/faq/opslag-wallonie.

Ga terug naar het overzicht