COVID-19: Petroleumsector doet er alles aan om de productie en levering van brandstoffen op peil te houden

Ga terug naar het overzicht

De Belgische overheden hebben ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van de COVID-19 pandemie in ons land zoveel als mogelijk te beperken. Deze maatregelen doen beroep op alle geledingen van de maatschappij en hebben een weerslag op zowel de burger, de samenleving als de economische activiteiten van het land.

Zoals andere sectoren is de petroleumsector tegelijk een getroffen sector en een schakel in de voortzetting van de activiteiten. Bevoorrading van petroleumproducten (benzine, diesel, kerosine, stookolie, …) is hierbij van belang voor de samenleving in het algemeen, voor het transport (in bijzonder voor hulpdiensten, ziekenwagens, brandweer, politie, leger, enz..), voor de verwarming en tevens om onze economische activiteit draaiende te houden.

De Belgische Petroleum Federatie (BPF) en de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (BRAFCO) wensen te benadrukken dat de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden genomen voor het tewerkgesteld personeel en dat alles in het werk wordt gesteld om de bevoorrading en de distributie van petroleumbrandstoffen in ons land te verzekeren. 

Brandstoffen en tankstations

De continuitsplannen van de petroleumondernemingen en -distributeurs moeten ervoor zorgen dat de beschikbaarheid van benzine en diesel aan de tankstations gehandhaafd blijft. Tankstations hebben hun shopactiviteiten moeten aanpassen: zo zijn er geen verbruiksruimten meer toegankelijk en wordt er geduid op de elementaire voorzorgen om contact te vermijden en om een minimale afstand te houden. De shops in de tankstations blijven zoveel als mogelijk de gewone openingsuren respecteren.

Stookolie

Dit is ook zo voor de levering van stookolie. Echter, langere leveringstijden zijn niet uitgesloten als gevolg van de toegenomen vraag die door de prijsdaling thans wordt gegenereerd en door het thuisblijven dat de energievraag doet toenemen.

Informazout is het informatiecentrum van de sector voor alles wat stookolie betreft. Zij blijven ook in deze moeilijke tijden beschikbaar om op alle vragen van de consumenten te antwoorden.

In dit kader wensen we alle werknemers in onze sector – die nu het beste van zichzelf geven om de medeburgers van brandstoffen te voorzien – uitdrukkelijk te danken voor hun inzet en toewijding. Zij vormen een onmisbare schakel in de bevoorrading van het land en zijn burgers, en verdienen meer dan ooit het respect van ons allen. Onze sector is ook erkentelijk voor de inspanningen die de andere sectoren leveren om onze activiteit verder te ondersteunen: in het bijzonder toeleveringsbedrijven en transportbedrijven en hun personeel.

De sector benadrukt het belang om de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen in acht te nemen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan o.a. bij het tanken en bij de levering van brandstoffen:

 • ‘Social distancing’:  respecteer deze regels ook met het personeel van tankstations en met mazoutleveranciers
 • Tankstation shops hebben bijkomende hygiëne maatregelen genomen :
  • regelmatig ontsmetting van betaalterminals en oppervlaktes die veelvuldig worden aangeraakt;
  • regelmatig handen  wassen en ontsmetting voor het personeel;
  • Betaling bij voorkeur, ook voor kleine bedragen, met een betaalkaart;
 • Bij uw bezoek aan een tankstation :
  • gebruik, indien mogelijk, de beschikbare weggooihandschoenen bij het tanken;
  • blijf niet langer dan noodzakelijk in de tankshop en wacht bij voorkeur uw beurt buiten tot de vorige klant vertrokken is.
 • Bij een levering van stookolie :
  • vermijd fysiek contact met de leverancier;
  • indien mogelijk, betaal via de mobile betaalterminal in de vrachtwagen;
  • indien gevraagd, geef de chauffeur de mogelijkheid zijn handen te wassen/ontsmetten.
Ga terug naar het overzicht