Gespreid betalen

De verschillende betalingsmogelijkheden laten u toe om uw mazoutbudget te beheren zoals u dat wenst. Maar misschien wist u helemaal niet dat u maandelijks gespreid en afgestemd op uw jaarlijks verbruik kan betalen. Daarom vertellen we u hier graag wat meer over. Bovendien is het heel eenvoudig:

 • Contacteer uw mazoutleverancier en informeer naar de betalingsmogelijkheid ‘maandelijks gespreid betalen’. Met hem berekent u uw jaarlijks geschat mazoutverbruik.
 • Een 1e levering moet minimum 1.000 liter bevatten, maar u kan uiteraard meer bestellen.
 • Bij de 1e levering dient er minstens 50% van deze levering betaald worden. Dit kan volgende scenario’s meebrengen:
  • U betaalt dit bedrag eenmalig contant bij levering indien u meteen bestelt op het moment dat u het contract afsluit. U heeft dan nog geen voorafbetalingen gedaan.
  • Er zijn al een aantal maandelijkse bedragen betaald, waarvan de som groter is dan de waarde van deze 50%. U hoeft dan helemaal niets extra te betalen, dit wordt opgevangen door de reeds gestorte bedragen.
  • Indien u al een beperkt aantal maanden heeft betaald, waarvan de som kleiner is dan dan de waarde van deze 50%, dient u een bijkomend bedrag op te leggen.De reeds betaalde maanden kan u aftrekken van het 50% bedrag. Dit saldo betaalt u eenmalig bovenop uw maandelijks bedrag.
 • De 50% regel is enkel van toepassing op de 1e levering na afsluiten van een contract. Vervolgens betaalt u maandelijks een vast bedrag dat overeenkomt met 1/12de van uw geschat jaarlijks verbruik.

Jaarlijks volgt er een verrekening tussen het geschat jaarlijks verbruik en het effectief verbruik. Heeft u meer of minder verbruikt dan initieel geschat? Dan wordt dit saldo verrekend in het volgende jaar, na overleg met de leverancier. Neem voor meer informatie over de mogelijkheid van maandelijks gespreid betalen zeker contact op met uw leverancier.

We leggen u graag, aan de hand van enkele rekenvoorbeelden, het maandelijks gespreid betalen uit. Er zit vast wel een voorbeeld bij dat ongeveer aansluit bij uw gezinssituatie. We hebben in onderstaande voorbeelden gewerkt met indicatieve mazoutprijzen.(*)

(*)Hier vindt u de huidige officiële maximumprijs. In de praktijk zal het contract rekening houden met de officiële maximumprijs die geldt op de dag dat u het contract afsluit.
 

Voorbeeld 1: de 1e bestelling valt later dan het afsluiten van het contract

Ann en Karel hebben 1 zoontje en wonen in een gerenoveerde woning die goed geïsoleerd is. Ze verbruiken gemiddeld 2000 liter per jaar.

Na een gesprek met hun leverancier gaan ze op 1 april een contract met hem aan en starten ze met de maandelijkse gespreide betalingen. Om een onverwachte start van de winter te voorzien, bestelt Karel in september een 1e voorraad van 1.000 liter. Er volgt een 2e levering van 1.000 liter in februari.
 

De gegevens

Geschat jaarlijks verbruik:

2.000 liter

Contractdatum:

1/4/2015

Officiële maximumprijs op 1/4/2015:

0,6060 €/liter

Datum bestelling 1e levering:

5/9/2015

Aantal liter 1e levering:

1.000 liter

Officiële maximumprijs op 5/9/2015:

0,5850 €/liter

Datum bestelling 2e levering:

2/2/2016

Aantal liter 2e levering:

1.000 liter

Officiële maximumprijs op 2/2/2016:

0,6200 €/liter

 

De berekening

 • Maandelijks bedrag: 2.000 x 0,6060 €/liter verdeeld over 12 maanden  = 101,00 €
 • Betaalde bedragen t.e.m. maand van 1e levering: 101 € x 6 = 606,00 €
 • Waarde van de 1e levering: 1.000 liter x 0,5850 €/liter = 585,00 €

Bij een 1e levering moet er minstens 50% van de waarde van de levering vereffend worden. Dat is in het geval van Ann en Karel: 50% van 585,00 € = 292,50 €
Dit bedrag wordt echter al opgevangen door de maandelijkse bijdragen die t.e.m. september al betaald werden. Daardoor moeten Karel en Ann dus deze 292,50 € niet contant betalen. Deze regel is enkel van toepassing op de 1e levering. Bij latere leveringen vervalt deze 50% regel.

 • Hun saldo na de 1e levering bedraagt: 313,50€
   
 • Waarde van de 2e levering: 1.000 liter x 0,6200 €/liter = 620,00 €
 • Op jaarbasis hebben zij 2.000 liter geleverd gekregen
 • Deze 2.000 liter vertegenwoordigt een bedrag van: 585,00 € + 620,00 € = 1.205,00 €
 • Ze hebben in deze 12 maanden een totaal bedrag van 1.212,00 € betaald

Zij hebben een overschot van 7,00 € dat zal verrekend worden in het volgende jaar, na overleg met de leverancier.

Voorbeeld 2 : de 1e bestelling valt samen met het afsluiten van het contract

Kristof en Ellen hebben 1 zoon en 1 dochter. Hun rijhuis is reeds 20 jaar oud, hoewel het goed onderhouden is, is het niet geïsoleerd volgens hedendaagse normen. De familie verbruikt zo’n 3.000 liter stookolie per jaar.

Na een gesprek met hun leverancier gaan ze op 1 april een contract met hem aan en starten ze met de maandelijkse gespreide betalingen. Hun tank is na de lange winter helemaal leeg en ze bestellen dus meteen een 1e keer 1000 liter mazout om niet zonder sanitair warm water te vallen. Er volgt een 2e levering van 2.000 liter om de winter lekker warm door te komen.

De gegevens:

Geschat jaarlijks verbruik:

3.000 liter

Contractdatum:

1/4/2015

Officiële maximumprijs op 1/4/2015:

0,6060 €/liter

Datum bestelling 1e levering:

1/4/2015

Aantal liter 1e levering:

1.000 liter

Datum bestelling 2e levering:

1/9/2015

Aantal liter 2e levering:

2.000 liter

Officiële maximumprijs op 1/9/2015:

0,6200 €/liter

De berekening:

 • Maandelijks bedrag: 3.000 x 0,6060 €/liter verdeeld over 12 maanden = 151,50 €
 • Betaalde bedragen tem maand van 1e levering: 151,50 € x 1 = 151,50 €
 • Waarde van de 1e levering: 1.000 liter x 0,6060 €/liter = 606,00 €

Bij een 1e levering wordt minstens 50% van de waarde van de levering vereffend. Dat is in het geval van Kristof en Ellen: 50% van 606,00 € = 303,00€

Omdat ze meteen laten leveren, wordt 50% van deze levering contant betaald. Vermits zij nog geen maandelijkse bedragen hebben aanbetaald, moeten zij deze 50% hetzij 303,00€ contant betalen bij levering. Na de 1e maand hebben zij dus een totaal bedrag betaald van 454,50 €, dat is 151,50 € (het maandelijks voorzien bedrag) + 303,00€ (50% 1e levering contant te betalen). Deze regel is enkel van toepassing op de 1e levering. Bij latere leveringen vervalt deze 50% regel.

 • Hun saldo na de 1e levering bedraagt: -151,50 €

Dit zal worden weggewerkt door de volgende maandelijkse aanbetalingen.

 • Waarde van de 2e levering: 2.000 liter x 0,6200 €/liter = 1.240,00 €
 • Op jaarbasis hebben zij 3.000 liter geleverd gekregen
 • Deze 3.000 liter vertegenwoordigt een bedrag van: 606,00 € + 1.240,00 € = 1.846,00 €
 • Ze hebben in deze 12 maanden een totaal bedrag van 2.121,00 € betaald (12 x 151,50 + 303,00).

Zij hebben een overschot van 275,00 € dat zal verrekend worden in het volgende jaar, na overleg met de leverancier.

Een persoonlijk voorbeeld

Het is handiger om zelf een simulatie te maken op basis van uw verbruik. Klik daarom even op ‘uw persoonlijke simulatie’ en bekijk welk bedrag u maandelijks zou betalen.