De labels Optimaz en Optimaz-elite van bestaande installaties

De labels Optimaz en Optimaz-elite zijn van toepassing op bestaande installaties. Optimaz is het Belgische label (tot september 2015) voor stookolieketels met laagtemperatuurtechniek en Optimaz-elite voor condenserende stookolieketels. Deze toestellen zijn veel zuiniger dan standaard stookolieketels.

Vanaf september 2015, kregen alle nieuwe installaties een energielabel.

Via onze productzoeker kun je nagaan of het toestel een Optimaz- dan wel een Optimaz-elite-label heeft.

Doe uw huiswerk: premies voor stookolieketels

Ook een belangrijk punt om rekening mee te houden: voor bepaalde stookolieketels en renovatiewerken kunt u een premie of een energielening aanvragen.