Het energielabel van nieuwe installaties

Voor nieuwe toestellen geldt de vereiste dat de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager mag zijn dan 86%. Daarbij verwijst ‘seizoensgebonden energie-efficiëntie’ naar de verhouding tussen de nood aan ruimteverwarming in een bepaald seizoen (geleverd door een verwarmingstoestel) en het energieverbruik dat nodig is om daaraan te voldoen.

De Europese richtlijn deelt de verschillende toestellen vervolgens in klassen in, wat zich vertaalt in een specifiek label. Dat label duidt aan hoe efficiënt een nieuwe mazoutinstallatie warmte kan produceren. Kortom, de verschillende toestellen worden tegenover elkaar afgewogen. Wat dat voor jou betekent? Hoe efficiënter het toestel, hoe hoger het rendement. Dat komt niet alleen neer op een lager energieverbruik, maar dus ook op lagere verbruikskosten en minder CO2-uitstoot. Kortom: jij als consument én het milieu winnen bij de invoering van het systeem.

Let op: in Vlaanderen mag je sinds 1 januari 2022 slechts uitzonderlijk een nieuwe stookolieketel laten plaatsen. Er geldt een verbod voor alle woningen die aansluitbaar zijn op het aardgasnet. In Wallonië of Brussel gelden deze beperkingen niet.

Welke condensatieketels op mazout met een A-label zijn nu beschikbaar op de markt?

Vind het energielabel van je nieuwe mazoutketel

Waarom energielabels?

De Europese Unie wil tegen 2050 evolueren naar een koolstofarme samenleving. We moeten dus met z’n allen zoeken naar oplossingen die aanzienlijk minder of zelfs geen broeikasgassen uitstoten.

De bedoeling van de EU?
Minder efficiënte toestellen uit de handel doen verdwijnen.

Efficiënter en energiezuiniger verwarmen

De Europese energie-efficiëntierichtlijn(1) deelt je toestel in een klasse in, en daarbij hoort een bepaald label. Het label zal aangeven hoe efficiënt een nieuw verwarmingstoestel warmte kan produceren. Hoe efficiënter, hoe hoger het rendement en hoe lager het energieverbruik. Net zoals bij huishoudapparaten is er dus een Europees genormaliseerd systeem(2) dat houvast biedt om de efficiëntie van verschillende verwarmingssystemen te kennen (gemeten op basis van een seizoensrendement). 

(1) Verordening (EU) nr 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013

Er zijn twee soorten labels: 
• het productlabel voor verwarmingstoestellen;
• daarenboven kan ook een pakketlabel toegekend worden voor combinaties van producten.

Wat is het verschil tussen 'productlabel' en 'pakketlabel'?

Productlabel: hoge, energie-efficiënte eisen

Sinds september 2015 krijgt elk toestel een label dat varieert van G tot A++
 B of A voor verwarmingstoestellen die gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas;

• A+ of A++ voor verwarmingstoestellen die fossiele brandstoffen combineren met hernieuwbare energie of die alleen hernieuwbare energie gebruiken.