Bespaar tot 30% met een nieuwe installatie

Condensatieketels hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt, met als gevolg dat de A-label mazoutcondensatieketels van vandaag superzuinig zijn.

Zulke ketels halen een rendement tot 98% (Hs, wat verwijst naar de verbrandingswarmte. Dit is de bovenste verbrandingswaarde die wordt gebruikt voor de facturatie en die de 100% niet kan overschrijden). Ze hebben dan ook tal van voordelen:

  • Je beperkt je stookolieverbruik.
  • Je houdt je energie-uitgaven binnen de perken.
  • Je dringt de uitstoot van CO₂ terug.

Condensatieketels met het energielabel A verbruiken tot 30% minder dan een oude ketel. Ze koelen een deel van de waterdamp, en recupereren de warmte die vrijkomt via een warmtewisselaar. Benieuwd wat dat voor jou betekent? Bereken wat je zou besparen met een nieuwe installatie.

Let op: vanaf 1 januari 2022 geldt in Vlaanderen een verbod op de plaatsing van een nieuwe stookolieketel, tenzij je jouw woning niet aansluitbaar is op het aardgasnet. Weet je niet of je woning aan die voorwaarde voldoet? Ga naar de website van de netbeheerder voor meer info.

Doe de test en bereken je besparing

Meer weten over stookolieketels ? Klik hier

Een (r)evolutie in branders

Het Vlaams verbod dat we hierboven vermeldden slaat op de plaatsing van stookolieketels, maar je mag nog altijd je bestaande installatie optimaliseren en onderdelen (zoals de brander) vervangen. Dat kan interessant zijn! De revolutie in branders heeft er namelijk voor gezorgd dat de uitstoot van schadelijke stoffen drastisch gedaald is. Op het vlak van CO-uitstoot doet stookolie het bijvoorbeeld beter dan aardgas. Ook stof wordt amper uitgestoten, terwijl het percentage stikstofoxiden fel beperkt is. Dit betekent niet alleen dat de branders minder roet in de lucht blazen, maar ook dat ze een veel beter rendement opleveren.

Meer weten over branders ? Klik hier