Rationeel energiegebruik

Energie besparen in huis kan voornamelijk op 3 domeinen : verwarming, verlichting en huishoudelijke toestellen. Op vlak van verwarming kan je de meest voelbare inspanningen leveren. Verwarming is immers met 60 tot zelfs 70% de grootste verantwoordelijke voor het energieverbruik in een woning. Verscheidene van deze energiebesparende maatregelen worden bovendien ondersteund en gestimuleerd door middel van premies.

REG-tips verwarming

Welke brandstof u ook gebruikt, om uw woning te verwarmen blijven de kostenbesparende middelen steeds dezelfde. Daarbij geldt dat gezond verstand vaak meer oplevert dan hoge investeringskosten. Daarom geven wij graag enkele tips voor Rationeel Energie Gebruik (REG). Het gaat om praktische raadgevingen die het energiebudget en de luchtverontreiniging kunnen drukken, en toch het gewenste verwarmingscomfort in de woning behouden.

Quick wins : energie besparen vanaf 0 euro

Verwarm uw woning op de juiste temperatuur: 1°C betekent 7% besparing
Een te hoge temperatuur in huis komt uw comfort en uw gezondheid beslist niet ten goede. Kies een temperatuur die aangepast is aan de bestemming van de kamer en bedenk dat een temperatuur tussen 20°C en 21°C het best is voor uw gezondheid. Doorgaans luiden de aanbevelingen zo:

  • 23°C in de badkamer (enkel wanneer ze in gebruik is).
  • 20°C in de woonkamer, de eetkamer, de werkruimte en de kinderkamers (als daar huiswerk gemaakt wordt).
  • 18°C in de keuken.
  • 16°C in de slaapkamers.

Verlaag de temperatuur tijdens de nacht en bij afwezigheid
Draai de kamerthermostaat ± 1 uur voor het slapengaan naar 14°C/16°C. Doe dit ook als de woning overdag niet bewoond wordt. Een kamerthermostaat met ingebouwde programmeerbare regelklok kan hier automatisch voor zorgen. In beide gevallen bespaart u 5 tot 8% brandstof.
Schakel de verwarming uit in niet-gebruikte ruimtes
Het is volkomen overbodig om logeerkamers of kamers van afwezige kinderen te verwarmen (opgelet: in de winter moet u er wel voor zorgen dat deze lokalen vorstvrij blijven!).
Verlaag de temperatuur van uw boiler
Verreweg het grootste warm water volume wordt gebruikt voor de hygiëne (baden, douches), met andere woorden op hoogstens 40°C. De productietemperatuur kan dus verlaagd worden, maar om bacteriologische redenen kunt u het warm water best opslaan bij een temperatuur van 65°C.
Vraag aan uw verwarmingsspecialist om de ketelthermostaat (temperatuurregelaar van het warm water in uw verwarmingsinstallatie) en/of de weersafhankelijke regeling af te stellen
Bijna kokend water gebruiken heeft meestal geen zin: het enige waarop u moet letten is dat de temperatuur van het warm water in uw verwarmingsinstallatie niet onder het door de fabrikant aanbevolen minimumniveau zakt. Het aanpassen van de temperatuur van het water aan de buitentemperatuur geschiedt door middel van een stookketelthermostaat, maar kan ook automatisch gebeuren via aangepaste regelapparatuur. Een dergelijke apparatuur noemt men een weersafhankelijke regeling. Hierbij past de kamertemperatuur zich automatisch aan de buitentemperatuur aan. Het is ook mogelijk om twee regelingen te combineren, bijvoorbeeld een weersafhankelijke regeling als basisregeling en thermostatische radiatorkranen als fijnregeling.
Kies het juiste ketelvermogen
Bij de keuze van een ketel wordt nogal eens de fout gemaakt de ketel te overdimensioneren. Dit kan leiden tot een te korte werkingsperiode, waardoor het rendement verzwakt, de schoorsteen niet de gewenste temperatuur bereikt en er condensvorming ontstaat.
Neem liever een douche in plaats van een bad
Voor een bad is ongeveer 100 tot 120 liter warm water nodig, voor een stortbad amper 30 tot 40 liter.
Sluit gordijnen en rolluiken
Om de warmte langer in huis te houden sluit je best gordijnen en rolluiken van zodra het donker wordt.

Energie besparen vanaf 100 euro

Laat uw installatie jaarlijks onderhouden en afstellen door een vakman
Een slecht afgestelde brander veroorzaakt een meerverbruik van 20% en meer! Een roetaanslag van 1 mm op de verwarmingsoppervlakken leidt tot een meerverbruik van minstens 3%. Daarom is een jaarlijks onderhoud, voor elk verwarmingssysteem, beslist geen overbodige luxe.
Isoleer de stookketel
De ketel zelf straalt - geheel nutteloos - warmte uit. Door een goede isolatie kunt u 2% brandstof uitsparen.
Plaats een programmeerbare kamerthermostaat.
Hierdoor hoeft u niet meer zelf de kamerthermostaat op een bepaalde kamertemperatuur in te stellen. Op die manier kan vergetelheid niet meer leiden tot verspilling.
Plaats (programmeerbare) thermostatische kranen
Thermostatische kranen kunnen nuttig zijn in kamers die u niet doorlopend gebruikt (of bijvoorbeeld in de keuken, waar u op veel gratis extra warmte kunt rekenen via lampen, elektrische huishoudtoestellen, zonlicht enz.). Er bestaan tegenwoordig zelfs programmeerbare thermostatische kranen met een interne regelklok.

Energie besparen vanaf 1000 euro

Vervang uw oude ketel-brander installatie door een hoogrendementsketel op mazout van de nieuwste generatie
Het vervangen van een verouderde ketel-brander combinatie door een moderne hoogrendement ketel-brander combinatie kan het rendement zodanig verbeteren dat u de investering binnen de kortste keren terugverdient. U zal ook heel wat milieuvriendelijker stoken (omdat de uitstoot van schadelijke verbrandingsstoffen sterk vermindert). Een verouderde stookoliebrander veroorzaakt overtollig verbruik en luchtverontreiniging. Vervang hem dus tijdig!

REG-tips isolatie, verlichting, en anderen

Iedereen zou het als zijn plicht moeten beschouwen energie zo verstandig mogelijk aan te wenden. Dit is niet alleen gunstiger voor het milieu, maar het levert ook financieel gezien een mooie besparing op. Hierna vindt u een aantal investeringstips hoe u zuiniger met energie kan omspringen.

Energie besparen met 0 euro

Opteer voor spaarlampen en schakel de verlichting uit
Voor dezelfde verlichting verbruikt een spaarlamp vier keer minder dan een klassieke gloeilamp. Bovendien gaat ze tot 15 keer langer mee. Halogeenlampen hebben een hoog verbruik. Spring er dus behoedzaam mee om.Schakel bovendien de verlichting uit wanneer u het vertrek (voor langere tijd) verlaat.
Ontdooi regelmatig uw koelkast en diepvriezer
Een dun laagje ijs van amper 2 millimeter zorgt voor 10% meer energieverbruik van de koelkast of diepvriezer.
Was op lage temperatuur
Door te wassen op 40° C bespaart u tot 70% vergeleken met een wasprogramma op 90°C. Zorg er ook steeds voor dat de trommel goed gevuld is.
Kies voor ‘eco’programma’s op uw vaatwas- en wasmachine
Dankzij deze energiezuinige programma’s verbruikt u tot 40% minder t.o.v. een gewoon wasprogramma.
Vermijd het gebruik van een droogkast
Elektrische droogtrommels verslinden veel energie. Laat daarom het wasgoed drogen in de buitenlucht of in een goed verluchte kamer.
Schakel elektrische toestellen uit wanneer u ze niet gebruikt
Toestellen zoals computer, televisie, hifi, … blijven energie verbruiken, zelfs wanneer u ze niet gebruikt. Schakel ze daarom volledig uit wanneer u ze niet gebruikt.
Beperk het gebruik van ventilatieroosters. 
Keuken, badkamer en toilet hebben vaak een ventilatierooster. Dit hoeft echt geen 24 uur per dag warmte weg te zuigen. Sluit dus de roosters wanneer mogelijk, maar let er wel op dat de luchttoevoer voor eventuele stooktoestellen gewaarborgd blijft.

Energie besparen vanaf 100 euro

Gebruik spaardouchekoppen
Met een spaardouchekop kan u even comfortabel douchen met de helft van het water. Een goede spaardouchekop verbruikt immers niet meer dan 5 à 7 liter water per minuut, daar waar een normale douchekop gemiddeld 10 à 18 liter water per minuut verbruikt.
Isoleer de warmwaterleidingen en verwarmingsleidingen buiten de verwarmde ruimtes
In het stooklokaal, in onverwarmde vertrekken en in dienstlokalen fungeren de verwarmings- en toevoerleidingen voor warm water als totaal overbodige radiatoren. U kunt ze dus maar beter isoleren zodat er tijdens het transport geen energie verloren gaat. U kunt eventueel ook de boiler / accumulatortank isoleren.
Isoleer de wanden waartegen de radiator staat
Radiatoren die langs een buitenwand zijn geplaatst, stralen evenveel warmte naar de muur uit als naar het interieur. Als u aluminium isoleerfolie tegen de muur kleeft, met het reflecterende deel naar de radiator gekeerd, kaatst die de warmte terug die anders gedeeltelijk naar de buitenwand zou uitstralen.
Koop huishoudapparaten met energielabels
Huishoudtoestellen van klassa A ( AAA, A+ en A++) zijn het meest zuinig in gebruik en vervuilen minder.

Energie besparen vanaf 1000 euro

Isoleer !
Een studie van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (WTCB) geeft de percentages van warmteverlies in een gemiddelde gezinswoning :

  • 26% langs het dak
  • 26% langs de buitenmuren
  • 20% langs de ramen
  • 15% langs de vloer
  • 13% door luchtverversing

Om deze warmte verliezen te beperken is er maar één oplossing : isoleren. Het isoleren van buitenmuren, dak en zolderkamers leidt tot een aanzienlijke brandstofbesparing en een hoger thermisch comfort.
Plaats hoogrendementsbeglazing
Het plaatsen van dubbele beglazing betekent een grote comfortverbetering en zorgt bovendien voor een flinke brandstofbesparing. Er bestaat al enkele jaren verbeterd (extra isolerend) dubbel glas dat 2 tot 3 maal beter isoleert dan gewone dubbele beglazing.
Interessante links
Voor een lijst met het verbruik van de voornaamste elektrische (huishoud)toestellen : www.curbain.be