De mazouttank of het reservoir

bovengronds reservoir          ondergronds reservoir          soorten peilmeters          label Optitank

Moderne materialen en technieken

Kunststoffen reservoirs (polyester en polyethyleen) worden bij ondergrondse plaatsing noch door corrosie noch door zwerfstromen aangetast. Ze zijn ongevoelig voor water en bacteriën, en maken het binnendringen van wortels onmogelijk.

De stalen reservoirs worden nu bedekt met een corrosiewerende beschermlaag. Er zijn eveneens reservoirs die uit verschillende materialen gemaakt zijn, bijvoorbeeld met een binnenwand in poyethyleen en een stalen buitenwand.

Prefab betonnen reservoirs zijn niet gemaakt uit beton zoals de benaming zou laten vermoeden, maar de eigenlijke houder is een verticale cilindervormige houder met vlakke bodemplaat. Deze houder is geplaatst in een prefab betonnen groeve die als doel heeft een dubbele bescherming te creëren. Men kan dit systeem beschouwen als een stalen tank die door de constructeur reeds geplaatst is in een vloeistofdichte groeve of kelder. De stalen binnentank wordt voorzien van een beschermende bekleding. De betonnen kuip wordt inwendig best behandeld met een mazout-dichte bekleding om ingeval van lek voldoende garanties te bieden tegen bodemvervuiling. Op de buitenzijde van de prefab betonnen constructie wordt een waterdichte bekleding aangebracht om waterinfiltratie te vermijden.

Een nieuwigheid voor bovengrondse opslag zijn de batterijtanken. Deze kunnen enkelwandig of dubbelwandig en in staal of polyethyleen vervaardigd zijn. U moet echter opletten: bepaalde reservoirtypes in polyethyleen zijn niet bestand tegen UV-stralen en moeten dus uit de zon geplaatst worden. De fabrikant van de tank dient duidelijk aan te geven of het reservoir bestand is tegen UV-stralen.

Welke reservoirinhoud kies ik?

Een normaal gezin dat een moderne hoogrendementsverwarmingsinstallatie heeft, verbruikt jaarlijks gemiddeld 2.000 tot 2.500 liter stookolie. Een reservoir van minder dan 3.000 liter is dus ruimschoots voldoende. 
Aarzel niet om ons een schatting van uw jaarlijks verbruik te vragen.
Een oppervlakte van 2m² voldoet om 3.000 liter stookolie op te slaan. 

Reservoirs op maat 

De reservoirs komen voor in een ruim gamma van standaardvolumes en vormen (cilindervormige, rechthoekige of prismatische reservoirs).
U kan eveneens een reservoir op maat bestellen, dat ter plaatse gelast wordt, of meerdere kleine reservoirs (batterijtanks) met elkaar verbinden om zo makkelijk het gewenste volume te bereiken. Deze laatste kunnen langs een standaard deur het huis worden binnengedragen.

Raadpleeg hier de verschillende reservoirs (types en vormen) beschikbaar op de markt. 

De plaatsing van een stookolietank

Er zijn verschillende vormen, materialen en inhouden. Bepalend voor de vorm en het gebruikte materiaal is voornamelijk de wijze van opslag. Wij onderscheiden hier twee grote groepen: bovengrondse of toegankelijke reservoirs en ondergrondse of ontoegankelijke reservoirs.

Wettelijke voorschriften

Bij plaatsing van een ondergronds - of bovengronds reservoir dienen steeds alle wettelijke bepalingen van het gewest in acht genomen te worden. Ook de voorschriften en richtlijnen van de constructeur van het reservoir moeten worden nageleefd. Raadpleeg onze rubriek Wetgeving voor meer informatie.

Toezichthoudend technicus

Voor plaatsing van ieder reservoir zal de toezichthoudende technicus of verantwoordelijke voor de plaatsing het reservoir, en meer bepaald de bekleding, onderzoeken op eventuele gebreken en defecten. Een reservoir waarvan de bekleding enige beschadiging vertoont (en zeker voor een ondergronds reservoir) mag in geen enkel geval geplaatst worden indien niet hersteld. 

Hoe wordt een BOVENGRONDS reservoir geplaatst?

Bovengronds vinden we rechthoekige, cilindrische en ovalen reservoirs. De materialen die gebruikt worden zijn: metaal, polyester en polyethyleen. Bovengrondse of meer bepaald toegankelijke stockage is zeker aan te raden: 

 • eenvoudige en minder frequente controle
 • makkelijk te onderhouden
 • makkelijke en budgetvriendelijke plaatsing : metalen reservoirs kunnen ter plaatse worden gelast. Sommige kunststoffen reservoirs zijn licht en compact en kunnen door een deuropening, zodat zij gemakkelijk binnenshuis geplaatst kunnen worden.

De reservoirs die vervaardigd zijn uit polyethyleen kende de voorbije jaren een felle opmars door het feit dat deze tanks meestal geleverd worden voor een batterijopstelling. Deze tanks worden gemeenschappelijk gevuld en geledigd. Bepaalde voorzorgen dienen genomen te worden bij het vullen van de tanks.

Dubbelwandige reservoirs mogen zo geplaatst worden. Enkelwandige reservoirs moeten in een inkuiping geplaatst worden.

Plaatsing: waarop moet ik letten?

1. Moet ik een bouwvergunning hebben voor een mazoutreservoir?

Voor een bovengronds reservoir die buiten de woning wordt geplaatst (vb. in de tuin) kan een beperkte bouwvergunning nodig zijn. Vraag steeds na bij uw gemeentebestuur of dit voor u het geval is.

2. Inspecteerbare wanden

Toegankelijk betekent dat alle wanden van het reservoir op ieder moment toegankelijk zijn en voor inspectie vatbaar. Reservoirs die in een lokaal geplaatst worden dat dienst doet als inkuiping worden zodanig geplaatst dat de koppelingen en accessoires op de bovenste beschrijvende van de tank (mangat) ten allen tijde bereikbaar zijn voor controle, onderhoud en/of vervanging. Een afstand van minimum 50 cm dient hier voorzien te worden. Wanneer er meerdere houders in de inkuiping aanwezig zijn is er eveneens een afstand van 50 cm te respecteren tussen de verschillende houders.

3. Inkuiping voor enkelwandige reservoirs

Enkelwandige reservoirs worden steeds in een inkuiping of opvanglade geplaatst. Deze inkuiping of opvanglade moet ingeval van lek de totale inhoud van het reservoir kunnen opvangen. Geen enkele leiding, buiten deze die deel uitmaken van de opslaginstallatie, wordt door de inkuiping doorgevoerd. In de inkuiping mag zich enkel het reservoir en haar toebehoren bevinden.

In het geval van een gemetste inkuiping moeten de wanden afgewerkt worden met een vloeistofdicht product. Bepaalde epoxyverven bieden hier meestal voldoende garantie. Vraag steeds aan de leverancier of het dichtingsproduct bestand is tegen mazout. Bitumen kunnen hier zeker niet gebruikt worden aangezien dit een aardoliederivaat is en oplost in contact met mazout. De buitenwand van de inkuiping wordt afgewerkt met een product dat waterdicht maakt. De hoogte van de inkuiping wordt berekend in functie van de inhoud van de tank die dient opgevangen te worden en de na te leven afstandsregels.
Bovengrondse reservoirs verven, gebeurt meestal in verschillende lagen:

 • een grondlaag die zorgt voor een hechtende basis tussen het reservoir en de andere lagen
 • een aantal tussenlagen om een zekere laagdikte te geven
 • een toplaag die voldoende weerstand biedt tegen een agressief milieu en die tevens voor de kleur en de glans van het geheel zorgt.

4. Afstandsregels t.o.v. derden

Afstandsregels ten opzichte van derden, zowel voor de inkuiping als voor het reservoir liggen niet vast. Hier dienen de geldende wetgevingen op gemeentelijk vlak nageleefd te worden. Deze afstandsregels vervallen eveneens voor houders in een opvanglade, de opvanglade vormt een geheel met het reservoir.

5. Extra voorzorgsmaatregelen

Toegankelijke tanks die buiten de woning geplaatst worden, kunnen best afgeschermd worden voor al te veranderlijke weersomstandigheden. Aan te raden valt om de inkuiping te voorzien van een dak of evenwaardige afscherming om indringen van regenwater te vermijden.

Alle reservoirs moeten op een stevige ondergrond/fundering geplaatst worden. In het geval van een rechthoekig reservoir wordt de onderste wand best niet rechtstreeks met de bekleding op de bodem geplaatst. Dit bemoeilijkt latere controles en kan de bekleding van het reservoir aantasten. 

Hoe wordt een ONDERGRONDS reservoir geplaatst?

Het reservoir wordt in de volle grond ingegraven of in een groeve (soort kelder) geplaatst die nadien terug gedicht wordt. De materialen die gebruikt worden zijn metaal (ook roestvast staal), polyester, polyethyleen en prefab-beton.
Een ondergronds reservoir is een discrete en plaatsvriendelijke oplossing die elke visuele hinder uitsluit.

Enkel cilindervormige houders mogen gebruikt worden voor de ondergrondse stockage. Andere vormen zijn hier zeker niet toegelaten !

Plaatsing: waarop moet ik letten?

Ontoegankelijke tanks worden ofwel rechtstreeks ingegraven ofwel geplaatst in een ontoegankelijke groeve.

1. Moet ik een bouwvergunning hebben voor een mazoutreservoir?

Neen, niet voor ondergrondse reservoirs. Ten opzichte van percelen van derden moet steeds een minimum afstand van 1 m gerespecteerd worden en ten opzichte van ondergrondse constructies bedraagt deze afstand 75 cm.

2. Vermijd doorgaand verkeer boven het reservoir

Het plaatsen van onroerende lasten en doorgaand verkeer boven het reservoir is niet verboden, maar wordt best vermeden. Wanneer dit niet kan moet een voldoende draagkrachtige structuur (bekisting) voorzien worden rondom het mangat om de drukkrachten op te vangen. Latere controles moeten mogelijk zijn. Het mangat en koppelingen worden steeds toegankelijk gelaten (via een toezichtput).

3. Verankering

Indien het reservoir ingegraven wordt in een streek die onderhevig is aan overstromingen of sterk opkomend grondwater dient een verankering of ballast voorzien te worden opdat het reservoir niet komt bovendrijven. Deze verankering kan worden aangebracht onder de vorm van een betonnen grondplaat waarop het reservoir bevestigd wordt aan de hand van beugels. De bevestigingsbeugels kunnen uit staal vervaardigd zijn of uit kunststof indien ze een zelfde stevigheid waarborgen. Bij bevestiging van de beugels moeten alle maatregelen genomen worden om de bekleding van het reservoir niet aan te tasten.

4. Hoe diep moet het reservoir steken?

Het hoogste punt van een ingegraven reservoir moet minstens 50 cm onder het maaiveld liggen om de stookolie op een temperatuur te houden die hoog genoeg is om stollingsverschijnselen bij koude temperaturen of vriesweer tegen te gaan.

5. Welk aanvullingsmateriaal gebruiken voor de put?

Bij tanks die rechtstreeks ingegraven worden moet de put waarin de tank geplaatst wordt vrij zijn van materialen die de bekleding of de tank kunnen aantasten. Metalen tanks worden geplaatst op een bed van minimum 20 cm neutraal zand. Langs de zijwanden van de ingraving wordt minimum 30 cm aanvullingsmateriaal aangebracht. Als aanvullingsmateriaal gebruikt men neutraal zand dat vrij is van onzuiverheden.

Bovenvernoemde richtlijnen gelden als algemene richtlijn voor alle tanks. Voor bepaalde tanks (vb polyester of kunststof reservoirs) gelden bijkomende (strengere) plaatsingsvoorschriften die zeker dienen nageleefd te worden.

Bescherming van het reservoir tegen corrosie

Corrosie is een oppervlaktereactie. Een deklaag of bekleding kan dus vaak een goede oplossing bieden om de corrosieweerstand te verbeteren, zonder de andere eigenschappen van het materiaal te wijzigen. 
Metalen reservoirs die rechtstreeks ingegraven worden of in een ontoegankelijke groeve geplaatst worden, moeten daarom voorzien zijn van een bekleding die voldoende waterdicht is : bitumen, koolteer, epoxylaag, epoxyteer, polyeruthaan, enz.

Hoeveel mazout rest er in de tank? Een overzicht van de soorten peilmeters

 • De gegradueerde peillat: een bij voorkeur metalen lat, die je – eventueel aan een verlengketting – voorzichtig laat dalen in de opslagtank. Na het ophalen kan je het vloei-stofniveau aflezen.
 • De mechanische peilmeter: een toestel dat op de opslagtank geplaatst wordt. Het bestaat uit een vlottersysteem met een afleesschaal met percentages of weergave van het aantal liter.
 • De pneumatische peilmeter: systeem dat manueel moet worden ingesteld om de druk in je tank te meten. Het zet de druk om op een afleesschaal met percentages of weergave van het aantal liter.
 • De elektro-pneumatische peilmeter: vergelijkbaar met de pneumatische peilmeter maar uitgerust met een elektrische luchtpomp die een permanente meting kan uitvoeren. Hiermee kan je je tank continu controleren en bijvoorbeeld een alarm laten klinken als de inhoud onder een bepaald niveau daalt .
 • De ultrasoon peilmeter: een meter in je tank communiceert met een display die je binnenshuis in het stopcontact steekt. De inhoud van je tank wordt constant doorgegeven.
pneumatische peilmeter
pneumatische peilmeter
elektro-pneumatische peilmeter
elektro-pneumatische peilmeter
ultrasoon peilmeter
ultrasoon peilmeter

Bereken zelf uw tankinhoud

Deze module laat u toe de hoeveelheid stookolie die nog in uw reservoir rest te berekenen

Optitank: Veiligheid en lange levensduur

Het Optitank kwaliteitslabel wordt enkel toegekend aan mazoutreservoirs die gefabriceerd worden volgens strikt opgelegde normen. Zo krijgt u de garantie op een lange levensduur en stockeert u veilig en milieubewust.

Het Optitank-label, een dubbele veiligheidsgarantie

Het Optitank-label staat garant voor een kwaliteitsvol en veilig reservoir dankzij het concept van de

‘dubbele bescherming’. Dankzij de vakkundige plaatsing en onderhoud, inclusief accessoires, is deze totaaloplossing uw beste garantie. Daarnaast bieden :

 • fabrikanten u de eerste 10 jaar een gratis herstelling en vervanging, net als een schadedekking.
 • verzekeringsmaatschappijen ook niet te verwaarlozen extra dekkingen en garanties bovenop de kwaliteit van uw Optitank-reservoir.

Levensduur van uw Optitank-reservoir

Het Optitank-label van uw reservoir staat garant voor een lange levensduur dankzij

 1. fabrikanten die u een genormeerd en gecontroleerd reservoir bieden met dubbele bescherming, inclusief accessoires.
 2. erkende vakmensen die zorgen voor
  - plaatsing volgens het lastenboek en de wettelijke normen in uw gewest. Bewaar goed de plaatsings- en opleveringsbon met  de handtekening van de erkende vakmensen. Dat is uw garantie!
  -regelmatig controle en onderhoud bepaald door de fabrikant en de wetgeving in uw gewest.

Optitank = een veilige all-in-one oplossing

 • dubbele bescherming
 • lekdetectie, overvulbeveiliging en peilsysteem
 • naleving van het bestek en de wettelijke normen (+ onderhoud)
 • begeleiding en nazorg door een erkende vakman

Veilige opslag van mazout

Als er één vlak is waarop de technologie ten dienste staat van de natuur, is het wel de opslag.

Inderdaad, de moderne opslagtanks zijn een staaltje van toptechnologie en sluiten onopgemerkt verlies uit. Leest u verder...

Een nieuw reservoir beschikt best over een kenplaat en prototypekeuring. Deze keuring garandeert een optimale kwaliteit en betrouwbaarheid van het reservoir (minimum dikte van de wanden, voldoende drukweerstand van het reservoir, coating...).

Moderne materialen en technieken

Kunststoftanks (in polyethyleen of polyester) worden bij ondergrondse plaatsing noch door corrosie, noch door zwerfstromen aangetast. Ze zijn ongevoelig voor water en bacteriën, en maken het binnendringen van wortels onmogelijk.

De metalen reservoirs worden nu bedekt met een corrosiewerende beschermlaag. Er zijn eveneens reservoirs die uit verschillende materialen gemaakt zijn, bijvoorbeeld met een binnenwand in polyethyleen en een metalen buitenwand.

Een nieuwigheid voor bovengrondse opslag zijn de batterijtanken. Deze kunnen zowel enkelwandig of dubbelwandig als in polyethyleen of metaal vervaardigd zijn. 
Let wel, bepaalde reservoirtypes in polyethyleen zijn niet UV-bestendig en mogen dus niet in het zonlicht worden geplaatst. Metalen tanks worden voorzien van een beschermende laag tegen corrosie. Ondergrondse reservoirs kunnen voorzien zijn van een duurzame coating in polyurethaan of epoxy. Voor bovengrondse metalen reservoirs (in open lucht, kelder,...) volstaan meerdere lagen beschermende verf. Corrosie voorkomen, de beste garantie tegen lekken!

Dubbele bescherming om elke vorm van verlies tegen te gaan

Omdat twee voorzorgsmaatregelen meer waard zijn dan één, zijn bepaalde tanks voorzien van een dubbele bescherming: een dubbele wand of inkuiping/opvangbak die de stookolie bij een mogelijk lek opvangt.
Op een dubbelwandige tank kan men zelfs een permanent lekdetectiesysteem plaatsen dat automatisch in werking treedt bij de geringste ondichtheid. Bij verlies treedt er automatisch een alarm in werking. Bodemvervuiling wordt vermeden aangezien het reservoir dubbelwandig is.

Lange levensduur

Een reservoir dat op vakkundige wijze geplaatst en aangesloten werd, en dat regelmatig onderhouden wordt, zal u tientallen jaren lang comfort en warmte bezorgen.

Correcte plaatsing en nazicht

Een correcte plaatsing en een regelmatig nazicht verzekeren de dichtheid van uw reservoir. Laat een erkend technicus (meestal uw installateur of stookolieverdeler) uw tank regelmatig controleren. De wetgeving hieromtrent is afhankelijk van het tankvolume, het materiaal van de tank en de regio waar u woont.

Vullen? Een fluitje van een cent dankzij de overvulbeveiliging!

Om tijdens het vullen het overlopen van de stookolie te vermijden, is de tank uitgerust met een overvulbeveiliging. Dit in de vorm van een fluitsignaal of van een elektronische sonde.

 • Fluitsignaal: tijdens het vullen hoort men een fluitsignaal. Van zodra dit signaal wegvalt, weet de mazoutleverancier dat het reservoir bijna vol is en stopt hij met vullen.
 • Elektronische sonde: een elektronische sonde omvat een beveiligingssysteem dat automatisch de toevoer stopt wanneer het reservoir voor 98% gevuld is. 

 

 

Vind uw Optitank reservoir