Zonneboiler in combinatie met stookolieverwarming

Vlaams Gewest

Het Vlaamse Gewest geeft een premie van 550€/m² apertuuroppervlakte/max. 2.750 €/max 40% factuur bTW incl voor de installatie van zonneboilers voor warm water en/of ruimteverwarming in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot 31/12/2014. De zonneboiler moet het Solar Keymark label hebben. De installatie moet gebeuren door een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid van zonneboilers (Rescert). Meer info en aanvraagformulieren van deze premie vindt u bij de netbeheerder Fluvius:

Ongeveer 170 Vlaamse gemeenten geven een extra premie ter waarde van 10% tot 25% van de investering met maximum steunbedragen tussen 250 en 750€. Vraag meer informatie bij uw gemeentebestuur.

Voor meer informatie over premies in Vlaanderen per netwerkbeheerder en gemeente, kan u terecht op de website www.energiesparen.be of op het nummer 1700 van de Vlaamse overheid. 

Waals Gewest

Sinds 1 juni 2019 zijn de "energiepremies" in het Waals Gewest omgevormd woonpremies . Als u van energiepremies wil genieten is voorafgaandelijk bezoek van een auditeur logement agrée vereist die ook een renovatierapport opmaakt. De premie voor het plaatsen van een zonneboiler varieert tussen 750€ et 4.500€ naargelang uw inkomen (zie onderstaande tabel)  De premie mag nooit meer dan 70% van het factuurbedrag bedragen. De aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid van zonneboilers. 

INKOMEN (€)

VERMEERDERING

MONTANT FINAL

≤23.900

basispremie  x 6

4.500 €

23.001,01 - ≤32.700

basispremie x 4

3.000 €

32.700,01 - ≤43.200

basispriemie x 3

2.250 €

43.200,01 - ≤97.700  basispremie x 2

1.500 €

> 97.700 basispremie 750 €

De gemeenten of provincie kunnen eveneens een premie aanbieden. Voor meer informatie wendt u zich best tot uw gemeente-of provinciebestuur. Voor praktische informatie kan u steeds terecht bij de “Guichets de l’Energie” op het nummer 1718 of op de website energie.wallonie.be .

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt een premie voor het plaatsen van een zonneboiler zowel in bestaande woningen als nieuwbouw. De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Hogere premie voor gemiddelde inkomens=voor alleenstaanden met een inkomen tussen de 35.782,60 € et 71.565,60€/jaar of samenwonenden met een inkomen tussen 50.782,8 € en 86.565,60€/jaar. Hoogste premie voor lage inkomens= voor aleenstaanden met een inkomen kleiner dan 35.782,80€/jaar of samenwonenden met een inkomen kleiner of gelijk dan 50.782,80€/jaar. Dit zijn de premiebedragen: 

  • basispremie: 2500 € tot 4 m²+ 200 €/m² vanaf 4 m²; gemiddelde inkomens: 3 000 € tot 4 m²+ 200 €/m² vanaf 4 m² lage inkomens: 3 500 € tot 4 m²+ 200 €/m² vanaf 4 m²
  • De premie bedraagt maximaal 50% van de factuur

Meer info vindt u op de website van het gewest: https://leefmilieu.brussels/ of op het nummer 02 775 75 75. De gemeenten kunnen eveneens een premie aanbieden. Voor meer informatie wendt u zich best tot uw gemeentebestuur.