Zonneboiler

Vlaams Gewest

Het Vlaamse Gewest geeft een premie voor de installatie van een zonneboiler voor warm water en/of ruimteverwarming in bestaande wonigen. Vanaf 01 oktober 2022 is deze premie een onderdeel van ‘MijnVerbouwPremie’ 

De premie is afhankelijk van je inkomen. Zie onderstaande tabel: 

Hoogste inkomens Middelste inkomens Laagste inkomens
-Alleenstaand: jaarlijks inkomen > 51.840 euro.
-Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel
zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen
> 74.060 euro.
-Per persoon ten laste mag u 4.160 euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen
- Alleenstaand: jaarlijks inkomen > 40.730 euro en ≤ 51.840 euro.
- Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel
zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen
> 57.020 euro en ≤ 74.060 euro.
-Per persoon ten laste mag u 4.160 euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen
- Alleenstaand: jaarlijks inkomen ≤ 40.730 euro.
- Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel
zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen
≤ 57.020 euro.
- Per persoon ten laste mag u 4.160 euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen
550 euro per m2 met een maximum van 2.750 euro en tot 40% van het factuurbedrag (exclusief BTW) 550 euro per m2 met een maximum van 2.750 euro en tot 40% van het factuurbedrag (exclusief BTW) 660 euro per m2 met een maximum tot 3.300 euro en tot 50% van het factuurbedrag (ex BTW) 

De installatie moet gebeuren door een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid van zonneboilers (Rescert). Meer info en aanvraagformulieren van deze premie vindt u bij vlaanderen.be/mijnverbouwpremie of op het nummer 1700 van de Vlaamse overheid 

Ongeveer 170 Vlaamse gemeenten geven een extra premie ter waarde van 10% tot 25% van de investering met maximum steunbedragen tussen 250 en 750€. Vraag meer informatie bij uw gemeentebestuur.

Waals Gewest

Sinds 1 juni 2019 zijn de "energiepremies" in het Waals Gewest omgevormd tot woonpremies. Als u van energiepremies wil genieten is voorafgaandelijk bezoek van een auditeur logement agrée vereist die ook een renovatierapport opmaakt. De premie voor het plaatsen van een zonneboiler varieert tussen 750 euro et 4.500 euro naargelang uw inkomen (zie onderstaande tabel)  De premie mag nooit meer dan 70% van het factuurbedrag bedragen. De aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid van zonneboilers. 

Inkomen (euro)

Vermeerdering

Eindbedrag

≤24.600

basispremie  x 6

4.500 euro

≥ 24.600,01 - ≤34.900

basispremie x 4

3.000 euro

≥34.900,01 - ≤46.200

basispremie x 3

2.250 euro

≥46.200,01 - ≤104.400 

basispremie x 2

1.500 euro

> 104.400 basispremie 750 euro

Per persoon ten laste mag u  5.000 euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen. De gemeenten of provincie kunnen eveneens een premie aanbieden. Voor meer informatie wendt u zich best tot uw gemeente-of provinciebestuur. Voor praktische informatie kan u steeds terecht bij de “Guichets de l’Energie” op het nummer 1718 of op de website energie.wallonie.be .

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt een premie voor het plaatsen van een zonneboiler met een optische oppervlakte van minimaal 2m² thermische zonnepanelen in bestaande woningen. De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Hogere premie voor gemiddelde inkomens (=tussen de 37.600 euro en 75.100 euro/jaar) . Hoogste premie voor lage inkomens (= kleiner dan 37.600 euro/jaar). Deze inkomenbedragen worden verhoogd in functie van leeftijd van de leden van het gezin en aantal personen ten laste.  De aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid van zonneboilers. Dit zijn de premiebedragen: 

  • basispremie: 2.500 euro  - gemiddelde inkomens: 3.000 euro  lage inkomens: 3.500 euro
  • De premie bedraagt maximaal 50% van de factuur

Meer info vindt u op de website van het gewest: https://renolution.brussels/nl. De gemeenten kunnen eveneens een premie aanbieden. Voor meer informatie wendt u zich best tot uw gemeentebestuur.