Wat houdt de nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn in?

U kent ze wel: de energielabels voor nieuwe wasmachines, koelkasten en verlichting. Ze geven aan hoeveel uw huishoudtoestel verbruikt. Vanaf september 2015 krijgen ook nieuwe verwarmingstoestellen op stookolie, gas,
elektriciteit en sanitair warmwatertoestellen zo’n energielabel.

De reden?

Tegen 2020 wil de Europese Unie haar 20/20/20-doelstellingen halen. In vergelijking met 1990 betekent dat:
• 20 % minder verbruik van primaire energie
• 20 % minder CO2-uitstoot
• 20 % meer gebruik van duurzame energie

De bedoeling van de EU?

Minder efficiënte toestellen uit de handel doen verdwijnen.

Kiezen voor de beste hoogrendementssystemen

Vanaf september 2015 worden energiezuinige stookolieketels de norm. In de praktijk zijn dat de meest performante laagtemperatuur- en condensatietoestellen. Vandaag vindt u in de keuze aan verwarmingstoestellen
met stookolie een breed aanbod dat aan de nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn voldoet.

Efficiënter en energiezuiniger verwarmen

De Europese energie-efficiëntierichtlijn(1) deelt uw toestel in een klasse in, en dit wordt gevisualiseerd door een label. Het label zal aangeven hoe efficiënt een nieuw verwarmingstoestel warmte kan produceren. Hoe efficiënter, hoe hoger het rendement en hoe lager het energieverbruik. Net zoals bij huishoudapparaten geeft het u een Europees genormaliseerd systeem(2) en een houvast om de efficiëntie van verschillende verwarmingssystemen te kennen en dit gemeten op basis van een seizoensrendement. 

(1) Verordening (EU) nr 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013

Er zijn twee soorten labels: 

• het productlabel voor verwarmingstoestellen;
• daarenboven kan ook een pakketlabel toegekend worden voor combinaties van producten.

Wat is het verschil tussen 'productlabel' en 'pakketlabel'?

Productlabel: hoge, energie-efficiënte eisen

In september 2015 krijgt elk toestel een label dat varieert van G tot A++
 B of A voor verwarmingstoestellen die gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas;

• A+ of A++ voor verwarmingstoestellen die fossiele brandstoffen combineren met hernieuwbare energie of die alleen hernieuwbare energie gebruiken.

Pakketlabel: stookolie combineren met hernieuwbare energie

Het pakketlabel laat toe om de efficiëntie van het apparaat verder te verbeteren (bv. door integratie van een temperatuurregeling of een buffervat) of duurzamer te maken (bv. door de koppeling aan hernieuwbare energie zoals thermische zonnecollectoren/boiler). De handelaar kan u dergelijke pakketten voorstellen.

Moet ik mijn bestaande installatie vervangen?

Neen. Bestaande toestellen vallen niet onder de nieuwe richtlijn. Een jaarlijks onderhoud met een gunstig verbrandingsattest blijft van toepassing.

Mag ik nog verwarmen met een fossiele brandstof na 2015?

Ja. Fossiele brandstoffen, zowel stookolie als aardgas, zijn voorzien in de Europese energie-efficiëntierichtlijn. Met deze brandstoffen worden zowel toestellen in de B als de A-klasse aangeboden. Met een pakketlabel kan zelfs een A+ label gehaald worden.

Welke voordelen haal ik hier uit?

• U kan nu de energieprestaties van verwarmingstoestellen duidelijk lezen, berekend volgens een Europees vastgelegde norm.
• U verwarmt met de meest energie-efficiënte installaties.
• U zal minder energie verbruiken.

Hoe kom ik aan een hogere energie-efficiëntieklasse?

Met een nieuwe stookoliecondensatieketel komt u al ver: klasse B of zelfs A. Wilt u nog efficiënter en energiezuiniger verwarmen? Dan combineert u uw installatie met bv. hernieuwbare energiesystemen zoals thermische zonnecollectoren voor de aanmaak van uw sanitair warm water.