Verkoop van vastgoed met verwarming op mazout

Op vandaag zijn er geen wettelijke regels die je verplichten om  een keuringsattest te laten opmaken van je centrale verwarming en/of stookolietank bij de verkoop van je woning. De eigendomsoverdracht van je pand en de (her)keuring van je cv-installatie en stookolietank staan los van elkaar. Echter, aangezien een keuring vaak wel verplicht is voor ingebruikname en in sommige gevallen nadien ook periodiek, zou je als verkoper in principe steeds een keuringsattest moeten kunnen voorleggen bij de verkoop van een pand.  

Heeft de verkoper informatieplicht t.o.v. de koper inzake het aanwezige verwarmingssysteem?

Er bestaat geen specifieke informatieplicht met betrekking tot het aanwezige verwarmingssysteem in geval van verkoop van een onroerend goed. De verkoper heeft wel steeds een algemene informatieplicht jegens de (kandidaat)-koper. Dit betekent dat hij alle relevante informatie met betrekking tot het onroerend goed dat het voorwerp van de verkoopsovereenkomst uitmaakt, dient te verstrekken aan de kandidaat-koper.
Het betekent ook dat de verkoper geen feiten, die de koper kunnen beïnvloeden bij de aankoop of bij de modaliteiten ervan, mag verzwijgen.
Men kan in elk geval stellen dat in het kader van die informatieplicht de verkoper de plicht heeft – of dit is minstens aangewezen – om de koper in te lichten aangaande de wijze waarop het onroerend goed wordt verwarmd, de aard van de verwarmingsinstallatie en alles wat ermee te maken heeft.
Hieronder valt dan onder meer in geval van verwarming met stookolie, de grootte van de tank, het jaar waarin de plaatsing gebeurd is, … .
Anderzijds heeft de kandidaat-koper ook een plicht om zich te informeren over de verschillende aspecten van het onroerend goed dat hij wenst aan te kopen. Men kan stellen dat de verwarmingsinstallatie en de toebehoren daaronder vallen.
Wij raden steeds aan de informatie omtrent de verwarmingsinstallatie op te nemen in de verkoopsakte.

 

Standaardclausules voor de verkoop van een vastgoed

Standaardclausules voor de verkoop van een vastgoed

Standaardclausules voor de verkoop van een vastgoed