Verhuur van vastgoed met verwarming op mazout

Huurder / verhuurder: welke verantwoordelijkheden?

Bij de toewijzing van de verantwoordelijkheid geldt het volgende basisuitgangspunt: wat bepaald is in het huurcontract heeft voorrang op alles. Indien er niets bepaald is in het huurcontract mag men stellen dat:

  • de eigenaar / verhuurder moet zorgen dat zijn goed beantwoordt aan de wettelijke normen: hij staat dus in voor de wettelijke voorziene uitrusting (overvulbeveiliging, eventueel permanent lekdetectiesysteem, inkuiping of dubbelwandig maken, …) en de kosten die hier mee gepaard gaan.
  • de huurder een verwittigingsplicht heeft (zo nodig met een aangetekend schrijven) tegenover de eigenaar / verhuurder dat de controle nodig is en dat deze in principe ook de kosten ervan draagt. Wat deze kosten betreft is de rechtspraak niet eenduidig en raden wij aan om tussen partijen vooraf overleg te plegen. De huurder waakt er dus over dat de controle gebeurt en dat het conformiteitsattest (groene dop of plaatje met erkenningsnummer van de technicus en controledatum) wordt afgeleverd.

Wie betaalt?

Indien niets bepaald is in het huurcontract, staat de eigenaar / verhuurder in voor de kosten nodig voor het conform maken van de tank. Wat de kosten van een controle betreft, is de rechtspraak niet eenduidig en raden wij aan om tussen de partijen vooraf overleg te plegen.
Indien wel iets bepaald is in het huurcontract, heeft die regeling voorrang.