Renovatiewerken

Vlaams Gewest

Vlaamse renovatiepremie

In 2018 kan u de Vlaamse renovatiepremie aanvragen.

  • De premie bedraagt max. 1.500 of 2.250 € (20% of 30% van max. 7500 € kosten ex BTW) voor cv werken aan woningen die ouder zijn dan 30 jaar - afhankelijk van het gezinsinkomen.
  • Het plaatsen van een verwarmingsketel op stookolie met hoog rendement (met Europees energielabel B of A) komt in aanmerking in de categorie "cv-werken". Een rekenvoorbeeld: vervanging verwarmingsketel = 5000 € (ex BTW) => renovatiepremie 30%=1500 €.  

Alle detailinfo vindt u op de website van de Vlaamse overheid:www.wonenvlaanderen.be

Vlaamse verbeteringspremie

Deze premie blijft ook bestaan in 2018. Zowel eigenaars als huurders komen in aanmerking voor deze premie. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw netto belastbaar inkomen bedraagt 3 jaar voor u de aanvraag van de verbeteringspremie niet meer dan 30.640 € voor de aanvrager en diens eventuele partner verhoogd met 1.600 € per persoon ten laste.
  • De woning is op de dag van aanvraag minstens 25 jaar oud.

Volgende werken inzake verwarming komen in aanmerking:

  • Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel op stookolie door een ketel met Europees energielabel B of A: 250€.
  • Het plaatsen van centrale verwarmingsinstallatie : 1.000€.
  • Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 €.

Meer info en aanvraagformulieren vindt u op de website: www.wonenvlaanderen.be.

Waals Gewest

Renovatiewerken inzake de verwarming van een woning komen niet in aanmerking voor een renovatiepremie. Meer info over de premies voor andere renovatiewerken vindt u op de website van SPW Wallonie Logement: http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/particuliers

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest voorziet renovatiepremies voor woningen die minstens 30 jaar oud zijn. Het Gewest maakt een onderscheid tussen prioritaire en minder prioritaire werken. Prioritaire werken omvatten o.a. werken betreffende de dakbedekking, elektriciteit, thermische isolatie en verluchting. Minder prioritaire werken omvatten wind- en waterdichtheid van het gebouw, van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het nummer 02/204 14 00 of raadpleeg de website www.prime-renovation.irisnet.be.verwarming en sanitair (plaatsen van een verwarmingsinstallatie, een sanitaire installatie of een warmwaterinstallatie), binnenhuisinrichting, geluidsisolatie, enz. Voor meer informatie kan u contacteert u best de Dienst Huisvesting