Promaz gaat van start

Fonds voor de bodemsanering van verontreinigde grond door een lekkende mazouttank gebruikt voor de verwarming van een gebouw

Het Promaz-fonds 

De sanering van een bodemverontreiniging door een lekkende mazouttank is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van eigenaars of eindgebruikers. Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar door de ondersteuning van het Promaz-fonds, opgericht door de sectorfederaties Brafco, Energia en Informazout.

Op 28/02/2022 werd het erkenningsbesluit voor de oprichting van het fonds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat eigenaars of eindgebruikers die een vermoeden hebben dat de bodem is verontreinigd door een lekkende mazouttank of leiding of die in het verleden al een bodemsanering hebben uitgevoerd, conform de door de gewestelijke overheid opgelegde procedure, aanspraak maken op de financiële tussenkomst van het fonds of op de uitvoering van de saneringswerken door het fonds. De aanmeldingsperiode voor het indienen van een dossier loopt gedurende 3 jaar vanaf de datum van verschijning in het Belgisch Staatsblad.

Wie komt in aanmerking?

Enkel eigenaars of gebruikers van een in België gelegen lekkende mazouttank die gebruikt wordt of gebruikt werd voor de verwarming van gebouwen kunnen beroep doen op Promaz. Het begrip “gebouwen” moet ruim worden geïnterpreteerd: het omvat niet enkel gebouwen met een woonfunctie (een- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten, …), maar ook kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels, …  Wel zal Promaz prioriteit geven aan de dossiers waar sprake is van een woonfunctie.

Hoe een aanvraag indienen?

Op de Promaz website (www.promaz.be)  kan men meer informatie vinden en kan men nakijken of men in aanmerking komt voor de tussenkomst van het fonds. Aanvragen voor tussenkomst kunnen dan via het online invulformulier of schriftelijk via aangetekend schrijven gebeuren. Voor meer informatie kan men eveneens terecht op het gratis nummer 0800/63 63 6 tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag.

www.promaz.be