Promaz

Fonds bodemsanering gasolietanks verwarming

Het ‘Promaz’ project 

De sanering van een bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van particulieren. Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar, particulieren zullen financieel gesteund worden door een fonds. De voorbije maanden werd immers een mijlpaal bereikt: de wetgeving die de werking van een fonds voor de bodemsanering gasolietanks verwarming mogelijk zal maken is in de drie gewesten en op federaal niveau definitief goedgekeurd.

Oprichting vzw Promaz

De oliesectorfederaties Informazout, de Belgische Petroleum Federatie en Brafco hebben de vzw Promaz opgericht. Promaz is gestart met de voorbereidingen om een erkenningsdossier als fonds voor de bodemsanering van gasolietanks in te dienen. Promaz zal de eigenaar of gebruiker van een gasolietank (ook mazouttank of stookolietank genoemd), die gebruikt wordt om te verwarmen, ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in deze opslagtank of de leidingen.

Kan ik nu al een schadegeval melden?  

Hoewel het Promaz-fonds nog in oprichting is, kunt u nu al een geval van (veronderstelde) bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank of leiding melden. Dit is een mogelijkheid maar geen verplichting en dat kan via dit Promaz aanmeldformulier. Door de (veronderstelde) bodemverontreiniging te melden worden uw gegevens bewaard tot het Promaz fonds operationeel is. Zodra het fonds zijn werkzaamheden start nemen zij contact met u op om een dossier te openen.

Naar de Promaz website