Optitank: Veiligheid en lange levensduur

Het Optitank kwaliteitslabel wordt enkel toegekend aan mazoutreservoirs die gefabriceerd worden volgens strikt opgelegde normen. Zo krijgt u de garantie op een lange levensduur en stockeert u veilig en milieubewust.

Het Optitank-label, een dubbele veiligheidsgarantie

Het Optitank-label staat garant voor een kwaliteitsvol en veilig reservoir dankzij het concept van de

‘dubbele bescherming’. Dankzij de vakkundige plaatsing en onderhoud, inclusief accessoires, is deze totaaloplossing uw beste garantie. Daarnaast bieden :

 • fabrikanten u de eerste 10 jaar een gratis herstelling en vervanging, net als een schadedekking.
 • verzekeringsmaatschappijen ook niet te verwaarlozen extra dekkingen en garanties bovenop de kwaliteit van uw Optitank-reservoir.

Levensduur van uw Optitank-reservoir

Het Optitank-label van uw reservoir staat garant voor een lange levensduur dankzij

 1. fabrikanten die u een genormeerd en gecontroleerd reservoir bieden met dubbele bescherming, inclusief accessoires.
 2. erkende vakmensen die zorgen voor
  - plaatsing volgens het lastenboek en de wettelijke normen in uw gewest. Bewaar goed de plaatsings- en opleveringsbon met  de handtekening van de erkende vakmensen. Dat is uw garantie!
  -regelmatig controle en onderhoud bepaald door de fabrikant en de wetgeving in uw gewest.

Optitank = een veilige all-in-one oplossing

 • dubbele bescherming
 • lekdetectie, overvulbeveiliging en peilsysteem
 • naleving van het bestek en de wettelijke normen (+ onderhoud)
 • begeleiding en nazorg door een erkende vakman