Onderhoud

Controlebesluit Wallonië

De Waalse overheid heeft in 2009 een Besluit goedgekeurd dat de inspectie van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen en en/of de aanmaak van sanitair warm water met een buffervat regelt. Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste elementen (voor installaties < 400 kW) uit deze wetgeving.

Wanneer treedt dit besluit in werking en met welke overgangstermijnen?

Dit besluit is van kracht op 29/5/2009 en heft het KB van 6/1/1978 volledig op. De consument moet de controle attesten van zijn installatie 2 jaar bijhouden. Gastoestellen moeten ten laatste tegen 29/5/2013 hun eerste controle hebben ondergaan.

​Welke toestellen/brandstoffen vallen onder dit besluit?

Alle brandstoffen en cv verwarmingstoestellen met water, stoom of olie.

Welke frequentie van de periodieke controle?

Vaste brandstoffen: jaarlijks
Stookolie: jaarlijks
Gas: 3-jaarlijks indien het vermogen ≤ 100 kW en 2-jaarlijks indien het vermogen > 100 kW
Diagnostic approfondi: alle brandstoffen voor toestellen van 15 jaar of ouder met een vermogen >20kW bij elke periodieke inspectie tenzij er niets veranderd is aan de installatie of aan het warmteverlies van het gebouw. 

Introductie van het principe van ‘controle’,  ‘onderhoud’ en ‘diagnostic approfondi’

In tegenstelling tot het Vlaams gewest maakt het Waals gewest  een onderscheid tussen de ‘controle’ en het ‘onderhoud’.
De ‘controle’ (meten van de emissies en controle van de stookplaats –luchtaanvoer en schoorsteen): is verplicht en uit te voeren door een erkend technicus’. (voor de vaste brandstoffen, L: voor de vloeibare brandstoffen, G1 voor de atmosferische en premix gastoestellen en G2 voor de geblazen gasbranders). De ‘erkend technicus’ is ook de enige persoon die interventies mag doen op het verbrandingsgedeelte van een verwarmingstoestel.
Het ‘onderhoud’ is facultatief. Het is uit te voeren door een ‘erkend technicus’ in functie van de aanbevelingen van de fabrikant van het toestel of de gebruiksomstandigheden.
De ‘diagnostic approfondi’ : voor  installaties (alle brandstoffen) van 15 jaar of ouder met een vermogen >20kW, uit te voeren door personen met een erkenning type 1 (één toestel kleiner of gelijk aan 100 kW) of type 2 (voor toestellen groter dan 100kW of meerdere toestellen in cascade). 

Andere nieuwigheden

- Nieuwe installaties worden voorlopig opgeleverd door de erkend technicus die de eerste inbedrijfsname doet en definitief door ‘derde’ persoon (met de kwalitificatie ‘erkend technicus’). De plaatsing, oplevering en inbedrijfsname door een erkend technicus: is verplicht. 

- De eigenaar van een CV installatie is verantwoordelijk voor de goede en veilige werking ervan.
- Een niet conforme installatie moet binnen de 5 maanden in orde gebracht worden. Als na 5 maanden ze nog steeds niet-conform is, mag ze nog maximum 3 maand werken voor zover we in de winterperiode zijn, dat het om een woning gaat en er geen gevaar is voor de bewoners.
- Meettoestellen moeten voldoen aan de Europese norm 50379-1. Elektronische apparatuur met print van de resultaten is dus vereist. 
- Alle activiteiten uit dit besluit moeten geregistreerd worden en kunnen voorgelegd worden aan de overheid.