Onderhoud

Onderhoudsbesluit Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft in 2006 een besluit goedgekeurd die het nazicht en onderhoud van centrale stooktoestellen voor de verwarming en optioneel voor aanmaak van sanitair warm water regelt. Naast verwarmingsinstallaties op stookolie moeten toestellen op aardgas en vaste brandstoffen ook regelmatig onderhouden worden.

Onderhoud van bestaande installaties

Voor welke installaties?

Alle centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor verwarming en optioneel de aanmaak van sanitair warm water, zowel op gas, stookolie, als vaste brandstof. Elke gas- en stookolieketel, met een vermogen groter of gelijk aan 20 kW moet nu periodiek onderhouden worden. Dit onderhoud bestaat uit het reinigen van de schoorsteen en de ketel met een controle van de brander en de rookgassen. Elke ketel, zowel onder als boven 20 kW, met vaste brandstoffen zoals hout, houtpellets, kolen,... moet ook periodiek onderhouden worden.

Wanneer?

Installaties op stookolie en vaste brandstoffen moeten jaarlijks, een gasinstallatie moet om de 2 jaar een onderhoudsbeurt krijgen om de optimale werking te verzekeren. Deze kleine investering verlaagt uw verbruik en verlengt de levensduur van uw ketel en brander.

Door wie?

Het onderhoud moet gebeuren door een "erkend technicus".

Wat krijgt u?

Na elke onderhoudsbeurt zal de erkend technicus u een reinigingsattest en een verbrandingsattest afleveren.

De oplevering van nieuwe installaties

Waarom?

Net zoals elektrische installaties moet ook de verwarmingsinstallatie gekeurd worden bij oplevering. Dit om na te zien of alle normen voor materialen en plaatsing gerespecteerd werden. Dit beschermt u als consument en biedt u de garantie voor een optimale werking.

Wanneer?

Alle nieuwe installaties werkend op vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen moeten gekeurd worden vooraleer ze in gebruik worden genomen. Dit is éénmalig. 

Door wie?

De plaatsing gebeurt best door een vakman, maar de keuring vóór ingebruikname moet toevertrouwd worden aan een erkend technicus. 

Wat krijgt u?

Na de keuring krijgt u een keuringsrapport als bewijs dat de installatie conform is en in gebruik mag genomen worden.

Verplichte verwarmingsaudit

De wetgever legt aan iedere exploitant van een verwarmingsinstallatie van 5 jaar of meer die bestaat uit één ketel ≤100 kW een verwarmingsaudit op die om de vijf jaar moet herhaald worden. 

De wetgever legt ook aan iedere exploitant van een verwarmingsinstallatie die bestaat uit meerdere ketel of met een vermogen > 100 kW een verwarmingsaudit op. Die verwarmingsaudit moet gebeuren om de 2 jaar voor een stookolie installatie en om de 4 jaar voor een gasinstallatie.

Waarom?

Naast een algemeen onderzoek van de staat van uw installatie zal de erkend technicus verwarmingsaudit u de nodige tips geven. Door deze tips te volgen geeft u uw installatie een verjongingskuur die moet leiden tot een optimale verbranding, lager verbruik en een langere levensduur.

Wanneer?

Voor een verwarmingsinstallatie van 5 jaar of meer die bestaat uit één ketel ≤100 kW moet de audit gebeuren vanaf dat de ketel 5 jaar oud is. De audit moet om de 5 jaar herhaald worden.

Voor een verwarmingsinstallatie die bestaat uit meerdere ketels of met een vermogen > 100 kW, moet de audit gebeuren om de 2 jaar voor een stookolie-installatie en om de 4 jaar voor een gasinstallatie. 

Door wie?

Bestaat uw installatie uit één ketel met een vermogen ≤ 100 kW dan  moet u een 'erkend technicus vloeibare brandstof of gasvormige brandstof' aanspreken. Voor een installatie bestaande uit meerdere ketels of voor ketels met een vermogen > 100 kW gebeurd dit door een erkend technicus verwarmingsaudit > 100 kW. 

Wat krijgt u?

De erkend technicus zal u een auditrapport bezorgen.