Onderhoud

Onderhoudsbesluit Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2010 een Besluit goedgekeurd dat de controle van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen en/of de aanmaak van sanitair warm water regelt. Deze onderhoudswetgeving is van toepassing vanaf 1 januari 2011.

Er zijn drie verplichtingen voorzien in dit besluit :
 1. Controle
 2. Oplevering van nieuwe installaties
 3. De diagnose van installaties
 

  1. De controle van een stookolie-installatie moet jaarlijks gebeuren en deze van gas moet driejaarlijks uitgevoerd worden. Deze controle bestaat uit het reinigen van de ketel en schoorsteen, vervolgens moet de installatie gecontroleerd worden op het punt van veiligheid, met name of de ventilatie en de rookgasafvoer op een correcte manier gebeurt. Op het vlak van milieu is er eveneens een controle voorzien van kwaliteit van de rookgassen. Als alles in orde is, zal u een attest van periodieke controle ontvangen, moesten er problemen vastgesteld worden, zal het ook op dit document genoteerd worden waarvan in dat geval ook nog een kopie opgestuurd wordt naar het BIM. De persoon die deze controle mag uitvoeren is de “erkend verwarmingsketeltechnicus”, type L voor stookolie, type G1 en G2 voor gas, afhankelijk van het soort toestel.
     
  2. Als U een nieuwe installatie plaatst, moet deze voldoen aan verschillende eisen, zoals ventilatie en rookgasafvoer, isolatie van leidingen,...Al deze parameters moeten gecontroleerd worden door een “erkend verwarmingsinstallateur” indien uw installatie slechts één ketel bevat waarvan het vermogen kleiner iof gelijk is aan 100 kW; voor de grotere vermogens of meerdere ketels moet u beroep doen op een “erkend EPB verwarmingsadviseur”.
     
  3. Het zijn ook dezelfde personen die een diagnose gaan uitvoeren. Een diagnose is een volledige analyse van de verwarmingsinstallatie, dus niet enkel de ketel. Deze analyse gaat u een dieper inzicht geven in de efficiëntie op energetisch gebied van de verwarming en er volgt eveneens een advies waar er eventueel kan verbeterd worden. Deze audit moet u laten uitvoeren indien uw ketel een vermogen heeft groter dan 20 kW en ouder is dan 15 jaar.