Onderhoud

Onderhoudsbesluit Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 21 juni 2018 een Besluit goedgekeurd dat de controle van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen en/of de aanmaak van sanitair warm water regelt. Deze onderhoudswetgeving is van toepassing vanaf 1 januari 2019 en vervangt de vorige onderhoudswetgeving die sinds 2011 bestond.

Het onderhoud van bestaande installaties

Voor welke installaties?

Alle stookolie- en gasketels voor centrale verwarming moeten een periodieke EPB-controle krijgen, zowel onder als boven de 20 kW. Alle gasboilers voor de aanmaak van sanitair warm water moeten sinds 1/1/2019 ook een periodieke EPB-controle ondergaan.

Wanneer?

Installaties op stookolie: jaarlijks Installaties op gas: tweejaarlijks. Deze kleine investering verlaagt uw verbruik en verlengt de levensduur van uw ketel en brander. 

Door wie?

De periodieke EPB-controle dient te gebeuren door een 'erkend technicus': de EPB-verwarmingsketeltechnicus

Wat krijgt u?

Na elke onderhoudsbeurt en controle zal hij u een attest van periodieke EPB-controle afleveren

Ander handelingen voorzien in de EPB-verwarmingsreglementering

Vervangt u uw oude verwarmingsketel of installeert u een nieuwe? Uw verwarmingssysteem moet een EPB-oplevering krijgen door een EPB-verwarmingsadviseur (erkend technicus)

Voor verwarmingssystemen type 1 (tot 100 kW) werd de EPB-verwarmingsdiagnose afgeschafT. Verwarmingsystemen type 2 (meer dan 100 kW of meerdere ketels) moeten op de 5 jaar een EPB-verwarmingsdiagnose krijgen van een EPB-verwarmingsadviseur type 2 (erkend technicus).