Isolatiewerken

Vlaams Gewest

In het Vlaams gewest komt dakisolatie, vloer- en muurisolatie in aanmerking voor premies in bestaande woningen (=aangesloten op het electriciteitsnet sinds 1/1/2006). 

ISOLATIE

PREMIE

PLAFOND

dakisolatie

met aannemer: 4€/m²

/

muurisolatie

spouwmuurisolatie via aannemer: 5€/m²

isolatie via buitenzijde via aannemer: 30€/m²

isolatie via binnenzijde met aannemer: 15€/m²

/

vloerisolatie

 via aannemer: 6 €/m²

/

Er zijn verhoogde premies voor huishoudens met exclusief nachttarief en/of beschermde afnemers. 

Voor meer info kan u terecht op www.energiesparen.be, waar u per postcode de premies kan opzoeken.

Waals Gewest

Belastingvermindering

Er is nog steeds een belastingvermindering voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning (=minstens 5 jaar in gebruik genomen) voor woningen gelegen in Waals Gewest.

  • De belastingvermindering voor deze uitgaven bedraagt 30% van de factuur/max. 3.340€/woning.
  • De isolatiewerken moeten uitgevoerd worden door een aannemer

Voor meer info: contacteer de FOD Financiën op het nummer 02/572 57 57 of raadpleeg de website www.minfin.fgov.be.

Energiepremies

Sinds 1 juni 2019 zijn de "energiepremies" in het Waals Gewest omgevormd woonpremies . Als u van energiepremies wil genieten is voorafgaandelijk bezoek van een auditeur logement agrée vereist die ook een renovatierapport opmaakt. 

Er zijn premies voor zowel dak-, muur als vloerisolatie in bestaande woningen (=min. 20 jaar). De premie varieert van  0,15€ par kWh à 0,90€ per bespaarlde KWh overeenkomstig inkomen. De premie mag nooit 70% overschrijden van de factuur. 

Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website energie.wallonie.be. Ga ook steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt premies aan voor isolatiewerken in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Hogere premie voor gemiddelde inkomens=voor alleenstaanden met een inkomen tussen de 35.782,80 € en 71.565,60€/jaar of samenwonenden met een inkomen tussen 50.782,80 € en 86.565,60€/jaar. Hoogste premie voor lage inkomens= voor alleenstaanden met een inkomen kleiner dan 35.782,80€/jaar of samenwonenden met een inkomen kleiner of gelijk dan 50.782,80€/jaar.

ISOLATIE

PREMIE

PLAFOND

EXTRA PREMIE

dakisolatie

basispremie:20€/m²;  voor gemiddelde inkomens 30€/m² en voor lage inkomens 40€/m²

/

+10€/m² voor natuurlijke isolatie

muurisolatie

-langs binnen: basispremie: 20€/m², voor gemiddelde inkomens 25€/m² en voor lage inkomens 30 €/m²

-In de spouw: basispremie 8€/m². voor gemiddelde inkomens 10 €/m² en voor lage inkomens 12 € /m²

-langs buiten: basispremie 55€/m², voor gemiddelde inkomens 65€/m² en voor lage inkomens 75€/m².

50% van de factuur

+10€/m² voor natuurlijke isolatie

vloerisolatie

basispremie: 20€/m², voor gemiddelde inkomens 25€/m² en voor lage inkomens 30€/m²

/

+10€/m² voor natuurlijke isolatie

Voor meer info kan u steeds terecht op https://leefmilieu.brussels/ (rubriek Huisvesting - Energie) of op het nummer 02/775 75 75. Ga ook steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.