Isolatiewerken

Vlaams Gewest

Mijn verbouwpremie

In het Vlaams gewest komt dakisolatie, vloer- en muurisolatie in aanmerking voor premies in bestaande woningen. Vanaf 01 oktober 2022 zijn deze premies een onderdeel van ‘MijnVerbouwPremie’ 

  Hoogste inkomens Middelste inkomens Laagste inkomens
  -Alleenstaand: jaarlijks inkomen > 51.840 euro.
-Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel
zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen
> 74.060 euro.
-Per persoon ten laste mag u 4.160 euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen
- Alleenstaand: jaarlijks inkomen > 40.730 euro en ≤ 51.840 euro.
- Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel
zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen
> 57.020 euro en ≤ 74.060 euro.
- Per persoon ten laste mag u 4.160 euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen
- Alleenstaand: jaarlijks inkomen ≤ 40.730 euro.
- Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel
zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen
≤ 57.020 euro.
-Per persoon ten laste mag u  euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen
Dak 8 euro per m2 / max. 40% van uw factuur 35% van uw factuur / tot 4.025 euro premie 50% van uw factuur / tot 5.750 euro premie
Buitenmuren 5 tot 30 euro per m2 / max. 40% van uw factuur 35% van uw factuur / tot 4.200 euro premie 50% van uw factuur / tot 6.000 euro premie
Vloer 6 euro per m2 / max. 40% van uw factuur 35% van uw factuur / tot 1050 euro premie 50% van uw factuur / tot 1.500 euro premie

 

Er zijn verhoogde premies voor huishoudens met exclusief nachttarief en/of beschermde afnemers, alsook wanneer de isolatiewerken gepaard gaan met asbestverwijdering.  

Premie dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf

Er is tijdelijk een premie voor dak - en zoldervloerisolatie beschikbaar voor doe-het-zelf via de netbeheerder Fluvius. 

  • De isolatie moet zelf geplaatst zijn
  • De premie is geldig voor de aankoop van het isolatiemateriaal
  • De premie is geldig voor facturen met datum tussen 1 juli 2022 tot en met 30 april 2023 en mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.
  • Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5m² K/W.

Meer info: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-dak-of-zoldervloerisolatie-doe-het-zelf

Waals Gewest

Belastingvermindering

Er is een belastingvermindering voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning (=minstens 5 jaar in gebruik genomen) voor woningen gelegen in Waals Gewest.

  • De belastingvermindering voor deze uitgaven bedraagt 30% van de factuur/max. 3.420€/woning.
  • De isolatiewerken moeten uitgevoerd worden door een aannemer

Voor meer info: contacteer de FOD Financiën op het nummer 02/572 57 57 of raadpleeg de website www.minfin.fgov.be.

Energiepremies

Vanaf 1 juni 2019 zijn de "energiepremies" in het Waals Gewest omgevormd woonpremies . Als u van energiepremies wil genieten is voorafgaandelijk bezoek van een auditeur logement agrée vereist die ook een renovatierapport opmaakt. Er zijn premies voor zowel dak-, muur als vloerisolatie in bestaande woningen (=min. 20 jaar). De premie varieert van  0,15€ par kWh à 0,90€ per bespaarde kWh overeenkomstig je inkomen. De premie mag nooit 70% overschrijden van de factuur. 

Vanaf 1 september 2022 zijn de premies voor dak- en zolderisolatie gewijzigd. Voortaan is er geen voorafgaandelijke bezoek van een auditeur logement vereist. Dit is het overzicht van de premies en de bedragen:

 

inkomen >104.400 euro

 

inkomen ≥ 44.200,01 euro en ≤ 104.400 euro inkomen ≥ 34.900,01 en ≤ 46.200 euro inkomen ≥ 24.600,01 euro en ≤ 34.900 euro inkomen ≤ 24.600 euro Plafond
dak of zolderisolatie door aannemer 10 euro/m² 20 euro/m² 30 euro/m² 40 euro/m² 60 euro/m² max. 6.000 euro en 80% factuur/1 aanvraag per 2 jaar
dak-of zolderisolatie door de aanvrager zelf 4 euro/m² 8 euro/m² 12 euro/m² 16 euro/m² 24 euro/m² max. 2.500 euro en 80% factuur/1 aanvraag per 2 jaar

Er is ook een premieverhoging voor isolatie uit biologisch materiaal. Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website energie.wallonie.be. Ga steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt premies aan voor isolatiewerken in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Hogere premie voor gemiddelde inkomens (tussen de 37.600 € en 75.100 €/jaar). Hoogste premie voor lage inkomens (=37.600€/jaar). Deze inkomenbedragen worden verhoogd in functie van leefijd van de leden van het gezin en aantal personen ten laste. 

ISOLATIE

PREMIE

PLAFOND

EXTRA PREMIE

dakisolatie

basispremie:35€/m²;  voor gemiddelde inkomens 45€/m² en voor lage inkomens 75€/m²

/

+10€/m² voor natuurlijke isolatie

muurisolatie

-langs binnen: basispremie: 35€/m², voor gemiddelde inkomens 40€/m² en voor lage inkomens 45 €/m²

-In de spouw: basispremie 20€/m². voor gemiddelde inkomens 25 €/m² en voor lage inkomens 30 € /m²

-langs buiten: basispremie 50€/m², voor gemiddelde inkomens 70€/m² en voor lage inkomens 90€/m².

50% van de factuur

+10€/m² voor natuurlijke isolatie

vloerisolatie

basispremie: 35€/m², voor gemiddelde inkomens 40€/m² en voor lage inkomens 45€/m²

/

+10€/m² voor natuurlijke isolatie

Voor meer info kan u steeds terecht op https://renolution.brussels/nl.  Ga ook steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.