Hoogrendementsbeglazing

Vlaams Gewest

De premie bedraagt voor vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas voor bestaande woningen (=aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1/1/2006):

  • Hoogrendementsglas met U-waarde max. 1,0W/m²K ter vervanging van enkel glas: 16€/m²

Er zijn verhoogde premies voor huishoudens met exclusief nachttarief en/of beschermde afnemers, alsook wanneer de isolatiewerken gepaard gaan met asbestverwijdering.  

Voor meer info kan u terecht op www.energiesparen.be, waar u per postcode de premies kan opzoeken. 

Opgelet: vanaf 1 oktober 2022 worden deze premies een onderdeel van ‘MijnVerbouwPremie’, de samenvoeging van de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de meeste premies van Fluvius.

Waals Gewest

Sinds 1 juni 2019 zijn de "energiepremies" in het Waals Gewest omgevormd tot renovatiepremies . Als u van energiepremies wil genieten is voorafgaandelijk bezoek van een auditeur logement agrée vereist die ook een renovatierapport opmaakt. 

Er zijn premies voor de vervanging van raamschrijnwerk en beglazing in bestaande woningen (=min. 20 jaar). De premie varieert van 0,15€ per bespaarde kWh tot 0,90€ per bespaarde kwh afhankelijk van inkomen. De premie mag in elk geval nooit hoger zijn dan 70% van het factuurbedrag. 

Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website energie.wallonie.be of via Info-Conseils Logement op het nummer 081/33.23.10.

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt een premie aan voor het vervangen van bestaande raamkozijnen door  nieuwe met hoogrendementsglas in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Hogere premie voor gemiddelde inkomens (=tussen de 37.600 € en 75.100 €/jaar). Hoogste premie voor lage inkomens (= kleiner dan 37.600 €/jaar). Deze inkomenbedragen worden verhoogd in functie van leefijd van de leden van het gezin en aantal personen ten laste. Dit zijn de premiebedragen: 

  • Nieuwe ramen in hout: basispremie: 100€/m² ; gemiddelde inkomens: 120€/m² en lage inkomens 140€/m²
  • Nieuwe ramen in pvc/alu: basispremie: 40€/m² ; gemiddelde inkomens: 50€/m² en lage inkomens 55€/m²
  • Aanpassing bestaande ramen en plaatsing hoogrendementsglas: basispremie: 130€/m² ; gemiddelde inkomens: 220€/m² en lage inkomens 260€/m² 

Voor meer informatie kan u terecht op https://leefmilieu.brussels/ rubriek Huisvesting - Energie of op het nummer 02/775 75 75. Ga ook na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.