Hoogrendementsbeglazing

Vlaams Gewest

De premie bedraagt voor vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas voor bestaande woningen (=aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1/1/2006):

  • Hoogrendementsglas met U-waarde max. 1,0W/m²K ter vervanging van enkel glas: 16€/m²

Voor meer info kan u terecht op: www.energiesparen.be of contacteer het nummer 1700 van de Vlaamse overheid.

Waals Gewest

Sinds 1 juni 2019 zijn de "energiepremies" in het Waals Gewest omgevormd tot renovatiepremies . Als u van energiepremies wil genieten is voorafgaandelijk bezoek van een auditeur logement agrée vereist die ook een renovatierapport opmaakt. 

Er zijn premies voor de vervanging van raamschrijnwerk en beglazing in bestaande woningen (=min. 20 jaar). De premie varieert van 0,15€ per bespaarde kWh tot 0,90€ per bespaarde kwh afhankelijk van inkomen. De premie mag in elk geval nooit hoger zijn dan 70% van het factuurbedrag. 

Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website energie.wallonie.be of via Info-Conseils Logement op het nummer 081/33.23.10.

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt een premie aan voor het vervangen van oude beglazing door hoogrendementsglas in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Hogere premie voor gemiddelde inkomens=voor alleenstaanden met een inkomen tussen de 35.782,80 € en 71.565,60 €/jaar of samenwonenden met een inkomen tussen 50.782,80 € en 86.565,60€/jaar. Hoogste premie voor lage inkomens= voor aleenstaanden met een inkomen kleiner dan 35.782,80€/jaar of samenwonenden met een inkomen kleiner of gelijk dan 50.782,80€/jaar. Dit zijn de premiebedragen: 

  • basispremie: 10€/m² glasoppervlakte; gemiddelde inkomens: 15€/m² glasoppervlakte en lage inkomens 20€/m² glasoppervlakte - in nieuwe raamprofielen met een U waarde  ≤ 1.1 en in bestaande raamprofielen met een U-waarde ≤ 1.2. 

Voor meer informatie kan u terecht op https://leefmilieu.brussels/ rubriek Huisvesting - Energie of op het nummer 02/775 75 75. Ga ook na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.