Het energielabel van nieuwe installaties

Voor nieuwe toestellen geldt de vereiste dat de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager mag zijn dan 86%, waarbij ‘seizoensgebonden energie-efficiëntie’ verwijst naar de verhouding tussen de nood aan ruimteverwarming in een bepaald seizoen (geleverd door een verwarmingstoestel) en het energieverbruik dat nodig is om daaraan te voldoen.

De Europese richtlijn deelt de verschillende toestellen vervolgens in klassen in, wat zich vertaalt in een specifiek label. Dat label duidt aan hoe efficiënt een nieuwe mazoutinstallatie warmte kan produceren. Kortom, de verschillende toestellen worden tegenover elkaar afgewogen. Wat dat voor u betekent? Hoe efficiënter het toestel, hoe hoger het rendement. Dat komt niet alleen neer op een lager energieverbruik, maar dus ook op lagere verbruikskosten en minder CO2-uitstoot. Kortom: u als consument én het milieu winnen bij de invoering van het systeem.

Vind het energielabel van uw nieuwe mazoutketel

Waarom energielabels? 

Tegen 2020 wil de Europese Unie haar 20/20/20-doelstellingen halen. In vergelijking met 1990 betekent dat:
• 20 % minder verbruik van primaire energie
• 20 % minder CO2-uitstoot
• 20 % meer gebruik van duurzame energie

De bedoeling van de EU?

Minder efficiënte toestellen uit de handel doen verdwijnen.

Efficiënter en energiezuiniger verwarmen

De Europese energie-efficiëntierichtlijn(1) deelt uw toestel in een klasse in, en dit wordt gevisualiseerd door een label. Het label zal aangeven hoe efficiënt een nieuw verwarmingstoestel warmte kan produceren. Hoe efficiënter, hoe hoger het rendement en hoe lager het energieverbruik. Net zoals bij huishoudapparaten geeft het u een Europees genormaliseerd systeem(2) en een houvast om de efficiëntie van verschillende verwarmingssystemen te kennen en dit gemeten op basis van een seizoensrendement. 

(1) Verordening (EU) nr 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013
 

Er zijn twee soorten labels: 

• het productlabel voor verwarmingstoestellen;
• daarenboven kan ook een pakketlabel toegekend worden voor combinaties van producten.

Wat is het verschil tussen 'productlabel' en 'pakketlabel'?

Productlabel: hoge, energie-efficiënte eisen

In september 2015 krijgt elk toestel een label dat varieert van G tot A++
 B of A voor verwarmingstoestellen die gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas;

• A+ of A++ voor verwarmingstoestellen die fossiele brandstoffen combineren met hernieuwbare energie of die alleen hernieuwbare energie gebruiken.