Energieleningen aan 0%

Vlaams Gewest

De energielening aan 0%

Bijna alle Vlaamse steden en gemeenten bieden een renteloze (0%) energielening aan indien u behoort tot deze doelgroepen: 

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.730,66 euro verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste;
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers;
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

U kan maximaal 15.000 € lenen terugbetaalbaar in 8 jaar.

De lijst van subsidieerbare werken omvat onder meer het plaatsen van een nieuwe zuinige stookolieketel alsook het plaatsen van een zonneboiler. Vraag bij uw gemeente of stad of een lokale entiteit actief is in uw gemeente om een renteloze of goedkope lening te verkrijgen. Meer info vindt ook op de website: www.energiesparen.be/energielening

Waals Gewest

De rénopack-lening aan 0%

U kan in het Waals Gewest een renteloze lening, genaamd "rénopack", verkrijgen voor energiebesparende werken in uw woning in het Waals Gewest. Het plaatsen van een condenserende stookolieketel en een zonneboiler staat daarbij op de lijst van de subsidieerbare werken.

De eigenaar-aanvrager moet wonen in de woning, die zelf minstens 10 jaar oud is. De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Het belastbaar inkomen van het gezin mag niet meer dan 93.000 € bedragen. De lening moet minstens 1000 € bedragen en maximum 60.000 € terugbetaalbaar in max. 30 jaar

Meer info vindt u op de website https://www.swcs.be/renover/que-proposons-nous/ of via het telefoonnummer: 078/158.008.