Energieleningen aan 0%

Vlaams Gewest

De energielening aan 0%: prioritaire doelgroep

Bijna alle Vlaamse steden en gemeenten bieden een renteloze (0%) energielening aan indien u behoort tot deze doelgroepen: 

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens die recht hebben op een verwarmingstoelage van het sociaal verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan €  19.566 verhoogd met € 3.622 per persoon ten laste (bedragen voor energieleningen 2021)
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.730,66 euro verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste;
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers;
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.870 euro verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

U kan maximaal 15.000 € lenen. De lijst van subsidieerbare werken omvat onder meer het plaatsen van een nieuwe zuinige stookolieketel alsook het plaatsen van een zonneboiler. Vraag bij uw gemeente of stad of een lokale entiteit actief is in uw gemeente om een renteloze of goedkope lening te verkrijgen. Meer info vindt ook op de website: www.mijnenergiehuis.be

Renteloos renovatiekrediet

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloos renovatiekrediet. Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten.

Om in aanmerking te komen voor het renteloos renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning.  Aanvullend bij het hoofdkrediet kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eensgezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B. 

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting. Het EPC-label na renovatie toont of het vooropgestelde energielabel wordt gehaald. Als dit niet het geval is, zal de ontvangen rentesubsidie terugevorderd worden en zal nog een extra boete moeten worden betaald. 

Meer info: www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet 

Waals Gewest

De rénopack-lening aan 0%

U kan in het Waals Gewest een renteloze lening, genaamd "rénopack", verkrijgen voor energiebesparende werken in uw woning in het Waals Gewest. Het plaatsen van een condenserende stookolieketel en een zonneboiler staat daarbij op de lijst van de subsidieerbare werken.

De eigenaar-aanvrager moet wonen in de woning, die zelf minstens 10 jaar oud is. De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Het belastbaar inkomen van het gezin mag niet meer dan 93.000 € bedragen. De lening moet minstens 1000 € bedragen en maximum 60.000 € terugbetaalbaar in max. 30 jaar

Meer info vindt u op de website https://www.swcs.be/renover/que-proposons-nous/ of via het telefoonnummer: 078/158.008.