Energielening & lening aan 0%

Vlaams Gewest

Vlaamse energielening

In 2018 kunt u een energielening van de Vlaamse overheid  aanvragen. Bijna alle Vlaamse steden en gemeenten bieden goedkope (2%) en zelfs renteloze (0%) leningen aan hun inwoners voor investeringen in energiebesparingen. U kan maximaal 15.000 € lenen terugbetaalbaar in 8 jaar.

De lijst van subsidieerbare werken omvat onder meer het plaatsen van een nieuwe zuinige stookolieketel alsook het plaatsen van een zonneboiler. Vraag bij uw gemeente of stad of een lokale entiteit actief is in uw gemeente om een renteloze of goedkope lening te verkrijgen. Meer info vindt ook op de website: www.energiesparen.be/energielening

Waals Gewest

Eco-pack-lening

In 2018 kan u in het Waals Gewest een renteloze lening, genaamd "ecopack", verkrijgen voor energiebesparende werken in uw woning in het Waals Gewest. Het plaatsen van een condenserende stookolieketel (Optimaz-elite) en een zonneboiler staat daarbij op de lijst van de subsidieerbare werken.

De eigenaar-aanvrager moet wonen in de woning, die zelf minstens 10 jaar oud is. De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Het belastbaar inkomen van het gezin mag niet meer dan 93.000 € bedragen. . De lening moet minstens 1000 € bedragen en maximum 30.000 € terugbetaalbaar in max. 15 jaar

Meer info vindt u op de website www.swcs.be of via het telefoonnummer: 078/158.008.