Energie-audit

Vlaams Gewest

Geen gewestelijke premie.

Waals Gewest

Het Waals Gewest biedt een basispremie aan van 110 € voor een energieaudit in een bestaande woning door een erkende "auditeur logement". Dit bedag kan verhoogd worden tot 660€ voor de laagste inkomens (≤23.000€). Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website http://energie.wallonie.be

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt een premie aan voor een energie-audit in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premie bedraagt 400€ voor een individuele woning en 3000€ voor elk ander gebouw met een plafond van 50% van de factuur.

Voor meer info kan u terecht op https://leefmilieu.brussels/ (rubriek Huisvesting - Energie) of op het nummer 02/775 75 75. Ga echter steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.