Een energielabel voor mijn stookolieketel?

Wist u dat de nieuwe verwarmingstoestellen vanaf nu ook een energie-efficiëntielabel hebben? Net als huishoudtoestellen moeten verwarmingstoestellen op mazout, aardgas en elektriciteit en sanitair warmwatertoestellen hun energieverbruik vermelden.

Waarom een energielabel?

Tegen 2020 wil de Europese Unie ambitieuze klimaatdoelstellingen halen:

 • 20% minder energieverbruik
 • 20% minder CO2-uitstoot
 • minstens 20% van de energie uit duurzame bronnen

Om die doelstellingen te behalen, wil de Unie de aankoop van energiezuinige toestellen promoten. Het nieuwe label is van toepassing in de hele Europese Unie en is bedoeld om de consument te helpen bepalen welke verwarmingstoestellen het efficiëntst zijn.

Productlabel en pakketlabel

Er bestaan twee soorten labels. Het productlabel gaat over één apart verwarmingstoestel, terwijl het pakketlabel geldt voor een combinatie van producten.

 • Productlabel
  Elk verwarmingstoestel krijgt een productlabel dat gaat van G tot A++:
  • B of A voor verwarmingstoestellen die gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas
  • A+ of A++ voor verwarmingstoestellen die fossiele brandstoffen combineren met hernieuwbare energie of die enkel hernieuwbare energie gebruiken
 • Pakketlabel
  Het pakketlabel laat toe om de efficiëntie van het apparaat verder te verbeteren of duurzamer te maken, bv. door stookolie te koppelen aan hernieuwbare energie zoals thermische zonnecollectoren of een zonneboiler.