7 vragen over de combinatie mazout en zonne-energie

 1. Hebben we in België voldoende zon voor een goed rendement? En in de winter?
  In België hebben we jaarlijks ongeveer 1 550 uren zon. Dat is 40% minder dan in Spanje. Toch is het meer dan voldoende om te investeren in een combinatie van een stookolieketel en een zonne-installatie. Ook als de zon achter een wolk schuilt, kan uw zonne-installatie de gratis warmte van de zon opslaan. De thermische zonnepanelen absorberen immers niet alleen rechtstreekse stralen, maar ook diffuse straling. In de winter dient mazout als bijverwarming als het nodig is. U blijft dus besparen op uw brandstofverbruik terwijl u uw comfort behoudt
   
 2. Waarvoor kunt u de warmte van de zon gebruiken?
  Zonnewarmte kan gebruikt worden voor:
  1. Verwarming van sanitair water (douche, bad, afwas, vaatwasser, wasmachine, enz.)
  2. Voorverwarming van het water van de verwarmingsinstallatie (radiatoren). Met zonne-energie uw hele woning verwarmen, is in de meeste gevallen technisch niet haalbaar.
    
 3. Waaruit bestaat een zonne-installatie?
  Een zonne-installatie bestaat uit 4 belangrijke onderdelen:
  • Thermische zonnepanelen vormen een vlak oppervlak. Daaronder nemen buizen – gevuld met een warmtevloeistof – de energie van de zonnestralen op.
  • Via een netwerk van buizen wordt de opgewarmde vloeistof in de zonnepanelen naar een voorraadvat geleid. Daar wordt de warmte overgedragen naar het sanitair water of het water in de verwarmingsinstallatie.
  • Het regelsysteem past de verwarming van het water aan in functie van het aantal uren zon en uw verwarmingsbehoefte.
  • Het schakelt automatisch de bijverwarming in, maar enkel wanneer dat nodig is
  • Een bijverwarmingssyteem zoals een stookolieketel springt bij wanneer er niet genoeg zonnewarmte is.
    
 4. Welke hellingshoek voor een optimaal rendement van mijn zonne-installatie?
  Willen we zo veel mogelijk zonne-energie met onze panelen recupereren dan zou de opstellingshoek van de thermische zonnepanelen moeten variëren met de seizoenen (in functie van de geografische ligging), d.w.z. verticaler in de winter en vlakker in de zomer. We moeten dus een compromis zoeken.
  Idealiter zijn thermische zonnepanelen tussen het zuidoosten en het zuidwesten georiënteerd in een hoek van 25° tot 60° ten opzichte van de horizon.

  Ook het type straling heeft invloed op de ideale hellingshoek. De optimale hellingshoek is niet dezelfde voor rechtstreekse straling als voor diffuse straling. In België bedraagt de diffuse straling ongeveer 60% van de totale straling. Een compromis is dus nodig.
  De beste raad is dan ook om de thermische zonnepanelen ter plaatse in functie van de toepassing te oriënteren.

  • Om sanitair warm water (SWW) te produceren, kiest u voor een compromis dat het hele jaar de beste resultaten geeft. Ons SWW verbruik is immers nagenoeg constant gedurende het jaar. Door de panelen in een hoek van 50° te plaatsen, kunt u de verwarmingsketel gedurende de zomermaanden volledig uitschakelen (als het aantal m² zonnepanelen om van april tot oktober aan uw SWW-behoefte te voldoen correct is bepaald).
  • Wilt u thermische zonnepanelen gebruiken om uw huis te verwarmen, plaats de panelen dan in een helling die ergens tussen de winterstand en de herfst- en lentestand van de zon ligt. Verkies dan een hoek van 60° wat overeenkomt met de invalshoek van de zonnestralen in oktober en februari. Zo doet u zo laat mogelijk beroep op de verwarmingsketel.
  • Voor het opwarmen van een zwembad baseert u zich best op de invalshoek van de zonnestraling in juni en augustus. Die bedraagt zo’n 30°. Voor een zwembad met beglaasde zonnecollectoren is het aantal geplaatste m² collectoren voldoende om zonder moeite het grootste deel van de sanitair warm water behoeften te voldoen. Bij een buitenzwembad kunnen de zonnecollectoren in de winter dienst doen voor verwarmingsondersteuning van de woning, mits het voorzien van een bijkomend vat voor het opslaan van de energie.
 5. Wat zijn de verschillende types thermische zonnepanelen?
  Er zijn twee types thermische zonnepanelen voor de productie van warm water en/of het voorverwarmen van verwarmingswater.

  Vlakke zonnecollectoren
  Bij vlakke zonnecollectoren wordt het licht van de zon geabsorbeerd door een metalen plaat met een speciale laag die de zonnestraling absorbeert en omzet in warmte. De binnenzijde van de metalen plaat is verbonden met een netwerk van leidingen. Daarin circuleert een vloeistof die de warmte doorgeeft. Isolatie aan de achterkant en een glasplaat vooraan beperken het warmteverlies. Dit geheel vormt een vlakke zonnecollector.

  Vacuüm zonnecollectoren
  De collector bestaat uit verschillende glazen buizen die naast elkaar zijn gemonteerd. Die buizen zijn voorzien van absorberend materiaal, dat in verbinding staat met een “heatpipe”, een gesloten buis met een specifieke vloeistof. De vloeistof verdampt onder invloed van de zon. Die damp verspreidt zich in de buis en condenseert in het hoge gedeelte, waar de buis in contact komt met een koelvloeistof. Door te condenseren geeft de damp de warmte door aan de koelvloeistof die circuleert in een tweede gesloten circuit. De koelvloeistof wordt zo verhit, stroomt naar de warmtewisselaar van de opslagballon en gaat terug naar de heatpipe. Daar stroomt de condensatievloeistof naar beneden en de cyclus herbegint.
   

 6. Hoeveel kost een combinatie mazout en zonne-energie?
  Voor een gemiddeld gezin van vier personen is volgens specialisten een collectoroppervlak van minimum 4 m² nodig en een voorraadvat van 250 tot 300 liter. Voor zo’n huishoudelijke zonneboiler betaalt u zo'n 4.500 euro, plaatsing inbegrepen.
  Volgens een onafhankelijke studie levert de combinatie condensatieketel op stookolie en een zonneboiler de laagste jaarlijkse verbruikskost bij de renovatie van een oude mazoutinstallatie. Daarnaast is deze combinatie de meest duurzame keuze. Lees de resultaten van de studie ‘Welke optie is financieel het interessantst bij renovatie ?’
   
 7. Wat spaart u uit met zonne-energie?
  Met een zonneboiler kunt jaarlijks tot 60% energie besparen voor het verwarmen van sanitair water. We maken een berekening ter illustratie.
  We vertrekken van een gemiddelde hoeveelheid zonnestraling: op jaarbasis bedraagt dit voor België ongeveer 1000 kWh/m². De thermische zonnepanelen, naargelang het type, hebben een rendement dat ligt tussen 80% en 40%. We blijven verder rekenen met 50%. Verder nemen we een ongunstige oriëntatie van het huis en het dak wat een mindere zonne-instraling oplevert van 10%. De globale energiewinst bedraagt dan 450 kWh/m² (1000 kWh/m² x 50% x 90%). Uit 1 liter stookolie haal je maximaal 10,6 kWh energie en het rendement van een bestaande stookolieketel voor sanitair warm water nemen we aan op 75%. Thermische zonnepanelen leveren dus op jaarbasis een besparing op van 450/10/0,75 = 70 liter stookolie/m².