Brochures & folders

Mazoutcheque-vragen? Hier vind je het antwoord!

Mazoutcheque-vragen? Hier vind je het antwoord!

Wanneer krijg je deze Mazoutcheque? Hoe gaat dit concreet in zijn werk? In deze folder lees je alle praktische informatie over de Mazoutcheque en hoe je jouw verwarmingstoelage van 300 euro kan krijgen.

Ontdek de ervaringen van Nadine en Johan die hun woning met koolstofarme brandstof verwarmen in hun vertrouwde stookolie-installatie.

Deze winter werd er bij de eerste gezinnen ‘R33’ brandstof geleverd. R33 is een mengeling van 67% conventionele stookolie en 33% hernieuwbare brandstof. Ze stoten daardoor een derde minder CO2 uit. Koolstofarme brandstoffen, zoals R33, zijn zonder aanpassingen te gebruiken in bestaande stookolietanks en -ketels. Tijdens de koude dagen die daarop volgden, konden ze al meteen ervaren hoe aangenaam warm en comfortabel hun huis kan zijn als ze verwarmen met die brandstofmix. Ontdek hun verhalen.

Maak kennis met de duurzame vloeibare brandstoffen

Maak kennis met de duurzame vloeibare brandstoffen

Wij horen heel wat tegenstrijdige informatie over duurzaam verwarmen. Onze sector en de wetenschap werken momenteel aan verschillende koolstofarme vloeibare brandstoffen die - met hoogstens minieme aanpassingen - in je bestaande mazoutverwarmingsinstallatie gebruikt kunnen worden.

Dankzij deze folder ontdek je meer over FAME, HVO, BtL en e-fuels, de duurzame vloeibare brandstoffen.