Zo bereken je de warmteverliezen van je woning

Ga terug naar het overzicht
warmteverliezen

Als trotse eigenaar van een huis of appartement moet je op de hoogte zijn van de warmteverliezen van je woning. Die informatie heb je nodig om te weten wat de netto-energiebehoefte is die je verwarmingssysteem moet leveren om de gewenste temperatuur te bereiken én op peil te houden. Anders gezegd: als je de warmteverliezen van je woning kent, kun je weten welk vermogen of welke grootte van verwarmingssysteem je nodig hebt. We helpen je de berekening maken!

Wat is warmteverlies?

De term ‘warmteverlies’ lijkt voor zich te spreken, maar valt eigenlijk uiteen in twee componenten, namelijk:

  • enerzijds transmissieverliezen doorheen de bouwschil (de bouwschil is al wat de binnenkant van je woning scheidt van de buitenkant: buitenmuren, ramen, deuren, dak en vloer). Hoe goed je woning geïsoleerd is, heeft hier een grote invloed op.
  • anderzijds ventilatieverliezen door luchtverversing, tochtgaten, en ga zo maar door.

Nu we weten wat ‘warmteverlies’ precies inhoudt, kunnen we overgaan tot de berekening ervan.

Warmteverlies berekenen: nieuwbouw …

Bij een nieuwbouwwoning (net als bij een grondige renovatie) zit de berekening van het warmteverlies vervat in de EPB-berekening van het E-peil. Die berekening gebeurt met behulp van EPB-software. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van je woning en hangt af van thermische isolatie, luchtdichtheid, ventilatieverliezen en oriëntatie, maar ook van de efficiëntie van je systeem voor verwarming en warm water, het ventilatiesysteem én de eigen energieproductie (door bijvoorbeeld zonnepanelen). De EPB-verslaggever maakt de berekening en doet de EPB-aangifte.

… of een bestaande woning

Wie de warmteverliezen wil berekenen van (een deel van) zijn bestaande woning, moet aan de slag met de tool die de Vlaamse Confederatie Bouw hiervoor speciaal ontwikkelde. Die geeft een indicatief cijfer, onder meer op basis van de volgende informatie die je moet opgeven: de oppervlakte van je gelijkvloers en je verdiepingen, de oppervlakte onder je zadeldak of van je plat dak, en hoeveel procent van je muren aan de buitenomgeving grenzen.

Een stookolieketel met het juiste vermogen

Wil je concreet weten welk vermogen je stookolieketel in je bestaande woning moet hebben? Dan ben je wellicht meer gebaat bij onze bespaarsimulator. Die geeft je een richtcijfer voor het vermogen van je nieuwe ketel bij een ketelvervanging. Je kunt natuurlijk ook altijd te rade gaan bij een vakman!

Een algemeen beeld of een inschatting van de energiebehoefte voor verwarming vind je dan weer in de tabel van Leefmilieu Brussel. Die geeft de energiebehoefte per m² weer in kWh:

 

Open bebouwing

Halfopen bebouwing

Rijwoning

Recente woning correct geïsoleerd

Tot 65

Tot 60

Tot 50

Gerenoveerde woning geïsoleerd dak en dubbele beglazing

Van 65 tot 130

Van 60 tot 115

Van 50 tot 100

Oude woning lichtjes gerenoveerd geïsoleerd dak of dubbele beglazing

Van 130 tot 195

Van 115 tot 175

Van 100 tot 150

Niet gerenoveerde oude woning

Van 195 tot 260

Van 175 tot 230

Van 150 tot 200

Bijvoorbeeld: voor een gerenoveerde rijwoning met een geïsoleerd dak en dubbele beglazing (kijk hiervoor in de tweede rij en de laatste kolom van de tabel) met een oppervlakte van 150 m² moet je 150 vermenigvuldigen met 50 en met 100. Uit die berekening blijkt dat de netto-energiebehoefte voor de verwarming tussen de 7.500 kWh en 15.000 kWh ligt. De calorische waarde van een liter stookolie bedraagt 10 KWh, waardoor je uitkomt op 750 tot 1500 liter (zonder rekening te houden met het seizoensrendement van je verwarmingsinstallatie).

Gerelateerde berichten

Uit de energie-enquête van Informazout blijkt dat de interesse in hybride warmtepompen stijgt. Dit...
Heb jij al thermostatische kranen op je radiatoren? Ze leveren je heel wat voordeel op, want je...