Wat is FAME?

Ga terug naar het overzicht

FAME is een biobrandstof die kan gemengd worden met stookolie of met diesel (B7) tot een hernieuwbare brandstof. Een mengeling van stookolie met FAME kan nu al gebruikt worden in verwarmingsketels.

Hernieuwbare brandstof

FAME is kort voor Fatty Acid Methyl Ester. Deze biodiesel komt voort uit een chemisch proces (transesterificatie) op basis van dierlijke en plantaardige vetten (tallow oil of  talkolie) of gebruikte frituurolie (UCO of Used Cooking Oil).

productieproces FAME

Koolstofarm

Deze hernieuwbare brandstof heeft tal van voordelen:

  • onuitputtelijk
  • biologisch afbreekbaar
  • lager zwavelgehalte
  • stoot minder koolstof uit

FAME stoot tijdens de verbranding niet meer CO2 uit dan het tijdens de productie absorbeert. Het is dus een koolstofarme brandstof. Op dit moment is FAME al in grote hoeveelheden beschikbaar. De brandstof doet nu voornamelijk dienst in de transportsector. De volgende stap zal zijn om het te gebruiken om onze woning te verwarmen. 

Nu al in de transportsector

Nieuwe biodiesels (B10-B20-B30 en XTL) mogen sinds 23 juli 2018 op de markt gebracht worden. Tegen 2030 moet het aandeel hernieuwbare energie in de transportsector stijgen tot 14% en moet het aandeel biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen beperkt blijven tot maximaal 7%. Het gebruik van biobrandstoffen van de tweede generatie moet vanaf 2025 toenemen. Daarom bestaat dieselbrandstof nu al deels uit FAME. Momenteel is B7-diesel de meest gangbare diesel in tankstations. Hij voldoet aan de EN 590-norm en bevat maximaal 7 volumeprocent aan biocomponenten (FAME).

FAME is in grote hoeveelheden beschikbaar en wordt nu al gebruikt in de transportsector. In de Scandinavische landen is wordt FAME al jaren gebruikt als verwarmingsbrandstof.
-

Wat met de verwarmingsinstallaties?

Technisch gezien zijn er geen contra-indicaties voor het gebruik van een op FAME gebaseerd mengsel voor verwarmingstoepassingen, zolang het maar niet voor lange tijd wordt opgeslagen. Langdurige opslag (van langer dan een jaar) zou kunnen leiden tot de vorming van bacteriën door de aanwezigheid van moleculen van biologische oorsprong en dat kan  de brandstoffen minder geschikt maken. Daarom wordt de bewaartijd verlengd door toevoeging van antioxidanten zoals BHT, die de houdbaarheid verlengen tot minimaal 18 maanden.

De stookoliesector neemt het voortouw

Informazout organiseert momenteel een praktijktest in een bestaand verwarmingssysteem met een mengsel van 80% klassieke stookolie en 20% FAME. De conclusies na één stookseizoen met deze hernieuwbare brandstof zijn zeer positief. Lees er meer over in ons artikel over deze praktijktest. Met de focus op koolstofarme vloeibare brandstoffen neemt de stookoliesector het voortouw in de energietransitie.

Gerelateerde berichten

Tegen 2050 wil Europa 100% koolstofneutraal zijn. Dat kan bijvoorbeeld door onze huidige...
Tegen 2050 moeten we evolueren naar een koolstofarm Europa. En future fuels kunnen ons daarbij...