Wat de 2020-doelstellingen van Europa voor jou betekenen

Ga terug naar het overzicht
2020 doelstellingen

Als we onze ecologische voetafdruk niet dringend verkleinen, blijven we roofbouw plegen op onze planeet. Daarom formuleerde Europa de 2020-doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan. Misschien heb je er weleens van gehoord, maar beschouw je die doelen eerder als een ver-van-je-bedshow? Dan is het hoog tijd om je mening te herzien, want ook voor jóuw energieverbruik hebben de streefdoelen die Europa zich stelde zo hun gevolgen. Bovendien is het natuurlijk niet alleen voor het milieu, maar ook voor je portemonnee een goed idee om energiebesparende maatregelen te treffen.

De 2020-doelstellingen op Europees vlak

Wat de 2020-doelstellingen concreet betekenen? Het is een langetermijnstrategie waarmee de Europese Unie zich verbindt om tegen 2020 …

  • 20% minder broeikasgassen de lucht in jagen ten opzichte van 1990;
  • 20% hernieuwbare energie in de totale energiemix van de Europese Unie te stoppen;
  • 20% meer energie-efficiëntie te halen ten opzichte van huidige prognoses voor 2020.

Die maatregelen kosten natuurlijk geld en ze kunnen schadelijk zijn voor de positie van Europese bedrijven, die vaak aan strengere vereisten moeten voldoen dan sommige van hun internationale concurrenten. Toch zijn de doelstellingen broodnodig om klimaatverandering tegen te gaan. De doelen niet halen, zou zelfs een nóg groter financieel verlies betekenen. Je kunt het dus ook positief bekijken: door nu al in te zetten op duurzame energie en een verantwoord milieubeleid, nemen Europese ondernemingen een aanzienlijke voorsprong op hun minder ‘groene’ concurrenten, die zich op lange termijn evengoed verplicht zullen zien om gelijkaardige ingrepen uit te voeren.

De 2020-doelstellingen voor België

De Europese 2020-doelstellingen werden vervolgens verdeeld over de verschillende lidstaten. Voor België betekent dat:

  • 13% hernieuwbare energie tegen 2020 – energie uit biomassa, windenergie en zonne-energie. Dit percentage ligt iets lager dan voor sommige andere lidstaten omwille van geografische factoren. Nederland verbindt zich bijvoorbeeld tot 14% hernieuwbare energie tegen 2020 en Zweden is de absolute koploper met een doelstelling van maar liefst 49%.
  • Een reductiedoelstelling van 15% minder broeikasgasuitstoot tegen 2020, met de volgende verdeling tussen de verschillende overheden: 15,7% voor Vlaanderen, 14,7% voor het Waals Gewest en 8,8% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Een energie-efficiëntiedoelstelling van 17,8%. Energie-efficiëntie verwijst naar de verhouding tussen een goed, dienst of prestatie en de energie die erin geïnvesteerd moet worden. Het is uiteraard de bedoeling om voor de productie en het gebruik van een goed of dienst niet meer energie te verbruiken dan absoluut nodig is.

De gevolgen voor individuele huishoudens

Om die doelstellingen te halen, nam de regering concrete maatregelen waar je vast en zeker al van gehoord hebt.

  • Zo geldt er sinds 2015 een nieuwe dakisolatienorm, en kan een woning vanaf 2020 ongeschikt bevonden worden als ze niet voldoende geïsoleerd is. (Een concreet gevolg van zo’n “ongeschikt bevonden” woning? Ze mag dan bijvoorbeeld niet meer verhuurd worden.)
  • Vanaf 2020 wordt dubbel glas verplicht in elke woning.
  • Energiezuinige stookolieketels worden de norm. In de praktijk zijn dat de meest performante lagetemperatuur- en condensatietoestellen.

Gerelateerde berichten

De conclusie van de studiedag Climate & Energies for the Future was duidelijk: om de...
In buurland Frankrijk is de biobrandstof F30 al beschikbaar voor verwarming. Deze mix van stookolie...