Verwarming van de toekomst gebruikt vloeibare brandstoffen

Ga terug naar het overzicht
Pro

De Europese Commissie vaardigt richtlijnen uit om het energiegebruik milieuvriendelijker en zuiniger te maken. Tot nu toe had de Europese Unie zich geëngageerd om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80 tot 95% ten opzichte van 1990. Op 28 november stelde de Commissie haar nieuw visiedocument voor en wil het nog een stap verder gaan: tegen 2050 moet Europa volledig koolstofarm zijn. Maar welke rol spelen stookolie-installaties daarin?
Een derde van de Belgische gezinnen kiest vandaag voor stookolie als goedkope, veilige en betrouwbare energiebron. Zonder stookolie zouden heel wat gezinnen waarschijnlijk geen efficiënte en comfortabele verwarming kunnen aanschaffen. De alternatieven blijken vaak duurder, moeilijker te installeren, minder efficiënt of niet altijd beschikbaar. Gezinnen hebben daarom behoefte aan efficiënte en betaalbare oplossingen die de uitstoot mee helpen te verlagen, zonder daarbij te moeten overstappen op een andere energiebron.
Vandaar ons pleidooi voor een technologieneutrale en gefaseerde aanpak. Geen afbouwscenario’s voor de stookolietechnologie, want ook zij biedt diverse oplossingen waarmee consumenten gemakkelijk energie kunnen besparen. En energie besparen is nu eenmaal de voornaamste en eerste stap naar een beter klimaat.
Uiteraard begint alles met het verbeteren van de thermische isolatie van het gebouw. Aansluitend kan de stookoliegebruiker overschakelen naar hoogrendementstechnologie, en kiezen voor de integratie van hernieuwbare energie. Beiden zijn duidelijke stappen in de goede richting en dragen bij tot een aanzienlijke verlaging van het verbruik en van de uitstoot van broeikasgassen. Om de uitstoot van broeikasgassen nog verder terug te dringen tot het niveau zoals vooropgesteld door Europa zullen nog stappen moeten worden gezet. Hiervoor investeert de sector in de ontwikkeling van vloeibare brandstoffen die minder CO2 uitstoten bij de verbranding.

 

Nieuwe vloeibare brandstoffen vereisen geen noemenswaardige aanpassingen aan de installatie

Meer zelfs, de eerste nieuwe vloeibare brandstoffen, die de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen, komen vandaag al geleidelijk op de markt. Op dit moment zijn ze vooral bestemd voor de transportsector, maar ze zijn niettemin een potentiële optie voor de verwarming van de toekomst. Testen tonen aan dat de nieuwe vloeibare brandstoffen zonder noemenswaardige aanpassingen aan de installatie gebruikt kunnen worden in moderne verwarmingsketels op stookolie. Deze nieuwe vloeibare brandstoffen of ‘synthetische brandstoffen’ zijn quasi klimaatneutraal, en dat is net de grote uitdaging voor 2050.
Er wordt tegenwoordig zeer veel onderzoek verricht naar nieuwe vloeibare brandstoffen. Een van de problemen bij de ontwikkeling van deze producten is de productieprijs. Die ligt vaak nog beduidend hoger dan die van conventionele vloeibare brandstoffen, wat uiteraard een nadeel is voor de consument. Maar dat is naar onze mening slechts een kwestie van tijd. Er bestaan immers al enkele types vloeibare brandstoffen zoals HVO (hydrotreated vegetable oil) met een productiekost die vergelijkbaaris met die van andere brandstoffen en die bij verbranding haast 90% minder CO2 produceert dan klassieke stookolie. 

 

Nieuw onderzoek, schaalvoordelen en de evolutie van de energieprijzen zouden deze producten in de toekomst op de kaart moeten zetten. Op middellange tot lange termijn zullen ze een volwaardig alternatief zijn voor het verwarmen van gebouwen met stookolie, eerst in een mengverhouding met stookolie en later in zuivere vorm. Ze kunnen immers gebruikt worden in dezelfde installaties. Opnieuw een bewijs dat stookolie-installaties een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie en dat ze de stempel ‘slecht voor het milieu’ niet verdienen.
Nieuwe vloeibare brandstoffen kunnen een oplossing zijn voor gezinnen die willen blijven genieten van de voordelen van stookolie: permanent beschikbaar, vrije keuze van leverancier, gemakkelijk te vervoeren en veilig op te slaan.
U leest er meer over in het dossier van onze VerwarmingsInfo, Nr. 184.  Veel leesplezier!

Willem Voets
General Manager

 

Koolstofarme brandstoffen om klimaatneutraal te verwarmen

Gerelateerde berichten

4de Nationale Service-Onderzoek

Pro

Hoe uw klantenservice als mazoutverdeler nog verbeteren? Dit is wat mazoutklanten ons vertelden in...
Experts houden op vakbeurs ISH een warm pleidooi voor de vloeibare brandstoffen van de toekomst

Pro

“Willen we de Europese Green Deal realiseren? Dan hebben we green fuels nodig!”