Verdere ontwikkeling nieuwe vloeibare brandstoffen in 2019

Ga terug naar het overzicht
vloeibare brandstoffen

Verdere ontwikkeling nieuwe vloeibare brandstoffen in 2019

2018 was een bewogen jaar, waarin de berichtgeving rond stookolie soms behoorlijk verwarrend was, maar het werd in stijl afgesloten. De champagneflessen zijn geleegd en de feestmenu’s stilaan verteerd. Tijd dus voor een vooruitblik op 2019! Misschien heb je goede voornemens, zoals minder energie verbruiken of eindelijk je woning isoleren volgens de nieuwste normen? In dit artikel kijken we alvast vooruit naar de koolstofarme brandstoffen die in de toekomst gegarandeerd van zich zullen laten horen.

Geen afbouwscenario’s voor stookolietechnologie

Net als in 2018, pleiten we in 2019 voor een technologieneutrale en gefaseerde aanpak om tegemoet te komen aan de huidige richtlijnen van de Europese Commissie, die energiegebruik milieuvriendelijker en zuiniger moeten maken. Waarom een afbouwscenario volgens ons niet de beste keuze is? Omdat stookolietechnologie wel degelijk oplossingen biedt waarmee je als consument heel wat energie kunt besparen – de allereerste, belangrijkste stap richting een beter klimaat. Je kunt die besparingen onder meer realiseren door over te schakelen naar hoogrendementstechnologie. De nieuwste generatie condensatiestookolieketels heeft bijvoorbeeld een seizoensgebonden energie-efficiëntie tot 98%. Dat wil zeggen dat een liter stookolie voor bijna 100% wordt omgezet naar warmte.

Optimale verwarming in bestaande woningen

Hoewel de meeste consumenten de kat nog wat uit de boom kijken, staat het vast dat hybride installaties voor bestaande woningen dé verwarmingsoplossing van de toekomst zijn. Verwarmen met hernieuwbare energie is evenwel nog niet helemaal ingeburgerd. Warmtepompen bedienen momenteel bijvoorbeeld slechts 3% van de markt (zo blijkt uit de Marktmonitor 2018 van VREG), terwijl een fabrikant van warmtepompen- en cv-ketels toch 35% meer thermodynamische warmtepompboilers heeft verkocht met een geïntegreerde warmtewisselaar die aansluit op een alternatieve energiebron. Daarnaast lijken meer en meer gezinnen de gezelligheid van een houtkachel te willen nabootsen met een pelletkachel – al dan niet in combinatie met een stookolieketel.

Nieuwe vloeibare brandstoffen

Tegen 2050 moet Europa volledig koolstofarml zijn. Om de uitstoot van broeikasgassen nóg verder terug te dringen, investeert de energiesector verder in de ontwikkeling van ‘future fuels’ en ‘e-fuels’: nieuwe vloeibare brandstoffen die minder of haast geen CO2 uitstoten bij de verbranding. De eerste van die vloeibare of synthetische brandstoffen komen zelfs al stilaan op de markt. Op dit moment worden ze vooral ingezet in de transportsector, maar ze hebben ook consumenten heel wat te bieden op het gebied van verwarming. De vloeibare brandstoffen hebben namelijk alle voordelen van stookolie, maar niet de nadelen van een koolstofhoudend product: future fuels zijn permanent beschikbaar, ze laten je vrij in de keuze van leverancier, ze zijn gemakkelijk te vervoeren en veilig op te slaan.

3 verschillende soorten

Op basis van de oorsprong van de brandstof, onderscheiden we drie categorieën. Om te beginnen wordt er volop geëxperimenteerd met hernieuwbare brandstoffen van plantaardige oorsprong uit biomassa (Biomass-to-Liquid) en uit afvalstoffen (Waste-to-Liquid) zoals houtpulp, plantaardige olie, zetmeel of algen. Iets minder bekend is een tweede variant: vloeibare brandstoffen op basis van zonne- of windenergie. Deze optie, Power-to-Liquid, heeft hernieuwbare elektriciteit, water en koolstofdioxide (CO2) als haar voornaamste bestanddelen. Het voordeel ervan is dat hernieuwbare energie, die per definitie variabel is (ze hangt immers af van de beschikbaarheid van zonlicht of wind) zo kan worden opgeslagen en op eender welk moment gebruikt. Een combinatie van Power-to-Liquid en Biomass-to-Liquid levert tot slot de derde optie: Power-and-Biomass-to-Liquid. Daarbij wordt koolstofdioxide geproduceerd via de verwerking van biomassa, terwijl waterstof via elektrolyse gewonnen wordt uit hernieuwbare energie.

Een belangrijk voorbeeld van een nieuwe vloeibare brandstof is hydrotreated vegetable oil of HVO. Deze brandstof, die nu al verkrijgbaar is en in verschillende landen succesvol werd getest, produceert 90% minder CO2 dan klassieke stookolie.

Stap voor stap

De introductie van nieuwe vloeibare brandstoffen zal wellicht stapsgewijs verlopen: eerst in mengvorm met stookolie, daarna in zuivere vorm. Voorlopig hebben de meeste nieuwe vloeibare brandstoffen nog een hogere productieprijs dan conventionele vloeibare brandstoffen, maar het is slechts kwestie van tijd tot ze een productiekost zullen behalen die vergelijkbaar is met die van andere brandstoffen. En dat is goed nieuws voor de vooruitstrevende stookoliegebruiker. Moderne installaties op stookolie hebben immers geen noemenswaardige aanpassing nodig om die nieuwe brandstoffen aan te kunnen.

Geïntegreerde intelligente systemen

Tot slot zullen we, niet alleen in 2019, maar ook in de jaren daarna, grote sprongen maken dankzij het internet of things. De gegevens die je uit slimme toestellen kunt halen, leveren een beter inzicht op in de manier waarop je als particulier je toestellen gebruikt, en dus energie verbruikt. Dankzij die data kun je jezelf op termijn dus meer comfort gunnen en tóch energiezuiniger leven. En dat gaat verder dan verwarming – denk maar aan slimme huishoudtoestellen zoals wasmachines die zich aanpassen aan het energie-aanbod van het moment. Dat slimme meters stilaan de traditionele meter zullen vervangen, staat ook buiten kijf.

Koolstofarme brandstoffen om klimaatneutraal te verwarmen

Gerelateerde berichten

Willem Voets

Pro

Nieuwe vloeibare brandstoffen kunnen zonder noemenswaardige aanpassingen aan de installatie...