Veranderingen in de wet die de stookolieprijs bepaalt

Ga terug naar het overzicht
Prijs
stookolieprijs

Dat de officiële maximumprijs van stookolie niet in steen gebeiteld is, weet je wellicht. Maar ook de manier waarop die prijs tot stand komt, is aan verandering onderhevig. Onlangs hebben bijvoorbeeld de ministers Peeters en Marghem samen met de Belgische Petroleumfederatie een addendum opgesteld, ondertekend en toegevoegd aan de programmaovereenkomst. Het is die programmaovereenkomst tussen de Belgische staat en de Belgische Petroleumfederatie die bepaalt hoe de maximumprijs voor elk olieproduct wordt berekend. Het addendum heeft dus zo zijn gevolgen!

De maximumprijs voor stookolie: vroeger …

Volgens het oude systeem werden de maximumprijzen voor stookolie berekend op basis van een gemiddelde over zeven dagen. Dat wil zeggen dat de beursnotering van de afgewerkte produkten tijdens de voorbije week dé factor is die bepaalt of de prijs stijgt, daalt of hetzelfde blijft.

… en nu

Nu het addendum aan de programmaovereenkomst is toegevoegd, kunnen de prijzen voor stookolie elke dag worden aangepast. Die aanpassingen gebeuren wel nog altijd op basis van de beursnotering van de afgewerkte produkten (en de evolutie van de wisselkoers tussen de euro en de dollar). Maar aangezien er geen noteringen zijn in het weekend, betekent het addendum in de praktijk wellicht dat we op zondag en maandag geen veranderingen zullen zien.

Voordelen voor jou als consument

Het nieuw systeem speelt met andere woorden korter op de bal, en dat heeft enkele belangrijke voordelen voor consument. Ten eerste garandeert het dat de schommelingen van stookolieprijs minder ingrijpend zijn. Ten tweede betekent die (mogelijk) dagelijkse prijsverandering het einde van bestelpieken op de vooravond van prijsverhoging én de lange wachttijden die daar traditioneel mee gepaard gingen (omdat de leverancier niet iedereen tegelijk kon beleveren). De mazoutaankopen zullen met andere woorden gespreider verlopen, zodat je sneller bediend bent.

Gerelateerde berichten

Je woning energie-efficiënter maken vraagt vaak een behoorlijke investering. Wat zijn de opties als...
Hoge energieprijzen doen ons nadenken over onze verwarming. Wij maakten de berekening: je cv-ketel...