Tweejaarlijkse blik op de Belgische bouwsector

Ga terug naar het overzicht
Pro

Optimisme overheerst in de Belgische bouw

Binnen de Belgische bouwsector heerst momenteel toch vooral een optimistische sfeer. Tal van economische indicatoren onderstrepen dat de economie alsmaar sterker presteert. Voor dit en volgend jaar wordt een economische groei van 1,6 procent verwacht, het beste rapport sinds 6 jaar! België scoort hiermee nochtans lager dan het gemiddelde binnen de Eurozone maar dat is logisch gezien we tijdens de crisis beter hadden standgehouden.

Op gebied van werkloosheid zien we deze gestaag dalen en ook de Belgische ondernemers hebben er vertrouwen in. Dit is niet anders bij de consument waarvan het vertrouwen op het hoogste niveau sinds 2007 staat. Dit alles vertaalt zich in vastgoedinvesteringen waarvan alle segmenten profiteren.

Vlaanderen blijft koploper in nieuwbouw

Grafiek 1: Spreiding bouwvergunningen nieuwbouw  
grafiek informazout - verspreiding nieuwbouw

Hoewel de daling van het aantal uitgeleverde vergunningen een stuk kleiner is in Wallonië (-3%) dan in Vlaanderen (-25%) , blijft het aandeel nieuwe gebouwen dat in Wallonië (25%) gebouwd wordt, ook afnemen. Het Brussels hoofdstedelijk gewest neemt uiteindelijk 3% in. Vlaanderen blijft hoe dan ook de koploper met een aandeel  van 72% in alle nieuwe woningen.

Renovatie vooral niet vergund

Grafiek 2: Spreiding vergunningen renovatie
verspreiding vergunning renovatie

Ten opzichte van de residentiële nieuwbouw is de renovatiemarkt wat mooier verdeeld over het Belgisch grondgebied. Het overwicht blijft in Vlaanderen liggen, met 58% van de vergunde renovaties. Wallonië daarentegen telt 33% van alle renovaties en het Brussels hoofdstedelijk gewest sluit af met 9%.  In deze laatste regio zien we in grote mate de renovatie van appartementswoningen naar voor komen, in totaal zelfs 19% van alle gerenoveerde appartementswoningen uit België.

Toch moeten we aangeven dat de vergunningen geen compleet beeld kunnen schetsen van het renovatie segment. Uit onderzoek van Essencia blijkt namelijk dat nog geen 1 op 5 van de mensen, die iets aan hun woning renoveerden of herstelden, hiervoor een vergunning aanvroegen. Het potentieel van de renovatiemarkt is dan ook veel groter dan de vergunde renovaties.

Voorzichtig richting totaalrenoveren

In hetzelfde onderzoek van Essencia, waarbij zowel de vergunde als de niet-vergunde renovaties in kaart worden gebracht, wordt aangegeven dat de verhoogde activiteit in 2016 zich ook zou verder zetten in 2017. Wel zien we dat het niet gaat om meer mensen die een renovatiewerk uitvoeren maar wel om renoveerders die meerdere werken tegelijk uitvoeren. Een mogelijke oorzaak van deze ontwikkeling zou de invoering van de totaalrenovatiebonus kunnen zijn en de verhoogde activiteit op de vastgoedmarkt. Bij dergelijke aankopen van een bestaande woning dient deze vaak nog te worden gemoderniseerd, resulterend in meerdere werken tegelijkertijd.

Positief vertrouwen

Grafiek 3: Consumenten- en ondernemersvertrouwen
consumenten- en ondernemersvertrouwen

Het consumentenvertrouwen bereikte in juli een historisch hoog niveau, vergelijkbaar met wat bij de conjunctuurpiek van 2007 werd opgetekend. Met uitzondering van de vooruitzichten ten aanzien van de algemene economische situatie (die stabiel bleven), vertoonden alle componenten van de indicator een verbetering.

Na twee lichte dalingen op rij, is de conjunctuurbarometer van het ondernemersvertrouwen in juli terug licht gestegen. De onderliggende conjunctuurtendens blijft evenwel relatief vlak.

Grafiek 4: Ondernemersvertrouwen, segment installatie
ondernemersvertrouwen - segment installatie

Specifiek voor de ondernemers actief in de installatie, zagen we de laatste maanden een heropleving. Toch blijven deze spelers vooral een negatief sentiment vertonen. Vooral de handel houdt een positief gevoel over aan de bouwconjunctuur. Na een sterk verstevigd vertrouwen in 2016, merken we in 2017 wel een stagnatie, maar die toch positief blijft. Het ondernemersvertrouwen van de ruwbouwaannemers blijft ietwat achterwege en zit voorlopig licht negatief.

Bron : ‘PreviewConstruct, Augustus 2017, Essencia bvba.

Gerelateerde berichten

4de Nationale Service-Onderzoek

Pro

Hoe uw klantenservice als mazoutverdeler nog verbeteren? Dit is wat mazoutklanten ons vertelden in...
Experts houden op vakbeurs ISH een warm pleidooi voor de vloeibare brandstoffen van de toekomst

Pro

“Willen we de Europese Green Deal realiseren? Dan hebben we green fuels nodig!”