système anti-débordement

Volgens Vlarem II moet elke mazouttank voorzien zijn van een overvulbeveiliging. We stellen de...