Synthetische brandstoffen: welke zijn er en hoe worden ze gebruikt?

Ga terug naar het overzicht
synthetische brandstoffen

Tegen 2050 wil Europa volledig koolstofneutraal zijn. Dit vraagt een grote inspanning van grootverbruikers zoals de transportsector. Koolstofarme vloeibare brandstoffen kunnen hier goede alternatieven zijn. Naast de bekendste biobrandstoffen HVO, FAME en BtL zijn er ook synthetische brandstoffen. Ken jij de verschillende soorten al en weet je waarvoor ze gebruikt worden?

Wat zijn koolstofarme vloeibare brandstoffen?

Koolstofarme vloeibare brandstoffen worden opgedeeld in biobrandstoffen en synthetische brandstoffen. Het zijn alternatieve brandstoffen die we vandaag misschien nog niet zo goed kennen. Biobrandstoffen worden verkregen uit een verscheidenheid van biologische grondstoffen. Kenmerkend is dat ze permanent beschikbaar zijn, niet uitgeput raken, en makkelijk op te slaan en te vervoeren zijn, én ze bevatten geen koolstofdeeltjes. De federatie Fuels Europe voorspelt dat koolstofarme brandstoffen de broeikasgasuitstoot van personenwagens tegen 2050 met 87% kan verminderen. Vandaag worden ze inderdaad voornamelijk in de transportsector gebruikt, maar men zal ze op termijn ook voor verwarming kunnen inzetten.

Wat zijn synthetische brandstoffen?

E-fuels

Synthetische brandstoffen of E-fuels zijn koolstofneutraal en een andere manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. E-fuels worden geproduceerd via het PtL-proces (Power-to-Liquid). Dit genereert een synthetische vloeibare brandstof door gebruik te maken van hernieuwbare elektriciteit, water en koolstofdioxide die wordt opgevangen uit de atmosfeer of andere bronnen. Waterstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare elektriciteit door middel van elektrolyse. De E-fuels worden ten slotte gesynthetiseerd aan de hand van het Fischer-Tropsch proces, dat werkt aan de hand van een katalysator.

In deze video wordt dit productieproces toegelicht.

E-fuel kan een grote impact hebben op het verduurzamen van het transport. Je kunt de brandstof namelijk in auto’s en vrachtwagens gebruiken zónder technische aanpassingen te treffen. Don’t change the car, change the fuel! Voor verwarmingsketels geldt hetzelfde: ook zij functioneren perfect en even efficiënt met die nieuwe brandstoffen. En dit zonder aanpassingen (en dus ook kosten) of met hooguit een kleine bijregeling.

Plastic-fuels

Dit is een andere synthetische brandstof. Het duurt honderden jaren voordat plastiek vergaat. Intussen blijft onze afvalhoop dus maar groeien. Plastic-fuel — een brandstof op basis van wegwerpplastic — biedt een oplossing: via hydrocracking wordt het plastic vermalen tot diesel, benzine of kerosine. Dit zijn twee vliegen in een klap, want je lost het afvalprobleem op én zet de rem op de uitputting van fossiele brandstoffen. De brandstof is even kwaliteitsvol als diesel en even duurzaam als biodiesel. Daarnaast is het energetische rendement bij verbranding bijna drie keer zo hoog als bij directe verbranding van het plastic. Voertuigen zullen zonder enige aanpassing naar plastic-fuels kunnen overschakelen. Het is een veelbelovende optie, maar het proces staat nog niet volledig op punt: het is nog erg duur en vergt veel energie.

Verwarmen met de ‘future fuels’?

Een groot deel van ons globaal energieverbruik komt voort uit de verwarming van gebouwen. In Europa verwarmen zo’n twintig miljoen gezinnen met stookolie. Synthetische koolstofvrije brandstoffen of future fuels kunnen naast de biobrandstoffen hier een interessant alternatief zijn. Je behoudt namelijk hetzelfde comfort zonder dat je je verwarmingsinstallatie moet veranderen. Dat bewijzen verschillende pilootprojecten in België en Europa.

Gerelateerde berichten

Tegen 2050 moeten we evolueren naar een koolstofarm Europa. En future fuels kunnen ons daarbij...
Kent u de koolstofarme brandstof Power-to-Liquid al?