Sociaal Verwarmingsfonds: wie komt in aanmerking, en wat krijg je precies?

Ga terug naar het overzicht
Prijs
sociaal verwarmingsfonds

Voor wie het financieel moeilijk heeft, is de verwarmingsfactuur vaak moeilijk te dragen. Gelukkig bieden de overheid, de OCMW’s en de petroleumsector sinds 2004 hulp in de vorm van het zogenaamde ‘Sociaal Verwarmingsfonds’. Dit fonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de stookoliefactuur.

Kom je in aanmerking voor het Sociaal Verwarmingsfonds?

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via de solidariteitsbijdrage die iedereen betaalt op stookolieproducten voor verwarming. Zo dragen we allemaal ons steentje bij. Het fonds is bedoeld voor:

  • mensen met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering en met een inkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro plus 3.399,56 euro per persoon ten laste*;
  • mensen met een inkomen dat de hierboven vermelde maximumgrens niet overschrijdt;
  • mensen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Opgelet: niet voor alle soorten brandstoffen voor verwarming

Als je tot een van die drie doelgroepen hoort, wil dat nog niet zeggen dat je zonder meer kunt rekenen op het Sociaal Verwarmingsfonds. Het type brandstof waarmee je je woning verwarmt, speelt ook een rol. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt namelijk tussen wanneer je verwarmt op mazout, lamppetroleum of bulkpropaangas, maar niet in het geval van een elektrische verwarming of wanneer je verwarmt op aardgas, of op propaan- of butaangas in flessen.

Voldoe je aan de nodige voorwaarden? Dan geldt er nog maar één beperking: voor de tussenkomst van het fonds kun je maximaal 1.500 liter brandstof per stookseizoen per gezin indienen.

Sociaal Verwarmingsfonds: de procedure

Om een beroep te kunnen doen op het Sociaal Verwarmingsfonds, moet je langsgaan bij het OCMW binnen de 60 dagen na de levering van je verwarmingsbrandstof. Het OCMW gaat vervolgens na of je voldoet aan de voorwaarden. Hou de volgende documenten zeker bij de hand:

  • een kopie van de leveringsbon;
  • je identiteitskaart;
  • in bepaalde gevallen: een bewijs van inkomen (bijvoorbeeld een loonfiche);
  • in bepaalde gevallen: een bewijs van schuldenregeling.

*De stand van zaken op 01/09/2017.

Gerelateerde berichten

Je woning energie-efficiënter maken vraagt vaak een behoorlijke investering. Wat zijn de opties als...
Hoge energieprijzen doen ons nadenken over onze verwarming. Wij maakten de berekening: je cv-ketel...